Næstelsø gl. skole 1854-1926


Næstelsø gl. skole

Intro

Næstelsø gl. skole stod færdig i 1854 og afløste den gamle Degneskole, der lå på adressen Holmevej 19A. I 1926 ophørte skolen og blev erstattet af en ny skole på modsatte side af Holmevej.

Skolen indeholdt to klasselokaler, bolig til første-læreren og et værelse til anden-læreren. I 1856 underviste første-læreren 55 børn og anden-læreren 59 børn. Anden-lærerlønnen var ringe. Måske var det derfor, at en af skolens anden-lærere blev fristet til at supplere sin indtægt med salg af spiritus. Den gik dog ikke, og Næstelsø-Mogenstrup Sogneråd måtte meddele ham, at hans virksomhed var uforeneligt med lærergerningen.

''Publiceret''