Næstelsø Degneskole 1722-1854


Næstelsø Degneskole

Intro

I 1722 blev der ansat en skoleholder og anvist plads til en Kgl. Skole. Skolebyggeriet gik imidlertid i stå og skoleholderen flyttede, og sådan fortsatte det med skiftende skoleholdere indtil 1741, hvor bygningen blev udvidet.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

Den eksisterende degnebolig blev forlænget i 1741 med 5 fag (ca. 7,5 m) af tømmer, ler og langhalm. Senere opførtes en separat bygning, der var i brug som skole indtil den sidste degn, Peder Bech, døde i 1854. Herefter opførtes en ny skolebygning på adressen Holmevej 33. I 1840 gik 96 børn i skolen. Efter nedlæggelse af skolen blev bygningen benyttet til privat beboelse. Adresse: Holmevej 19A, 4700 Næstved.