Næsbyhoved-Broby


Postkort. Næsbyhoved. Næsbyhoved Kro.


Blandet landhandel i Næsbyhoved Broby omkring 1910, opført af købmand Nielsen, ca. 1906. Overtaget 1916 af Charles Christiansen, nuværende indehaver er P. Brunse. Det var Næsbyhoved Brobys første butik.


Ejendommen Åvang ved Odense-Bogense gamle landevej i Næsbyhoved Broby, ca. 8 km fra Odense. Broby kirke ses yderst til højre i billedet. Fotograferet efter 1905.


Næsbyhoved Broby set fra Bogensesiden omkring 1910. Den lange bygning til venstre for vejen omtrent ud for vognen er forsamlingshuset, og det hvide hus med 2 vinduer øverst på gavlen er malermester N.M. Nielsens hus, med værksted til denne side.


Næsbyhoved Broby set fra Bogensesiden


Udsigt mod gård og kirke. Tekst: Hilsen fra Næsbyhoved Broby

Intro

Næsbyhoved-Broby nævnes først i 1277-86 som Norræ-Broby. Første del er landsbynavnet Næsby sammensat med ’hoved’, fordi byen ligger på et markeret terrænfremspring (hoved), afgrænset af den nu udtørrede Næsbyhoved sø. Anden del af navnet skyldes formentlig overgangen (broen) over Stavisåen.