Næsbjerg kirke


Næsbjerg kirke. Museet for Varde By og Omegn


Næsbjerg kirkes alter. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den romanske landsbykirke har ikke undergået de store forandringer siden sin opførelse

Bygningen

Kirkens kor og skib er romanske, tårnet og våbenhuset fra senmiddelalderen.

Tårnets pyramidespir er fra 1811. Vindfløjen, der blev fornyet i 1951, er sandsynligvis en kopi af den ældre fløj og bærer det spejlvendte årstal for spirets opførelse, 1181. Som noget ganske usædvanligt rummer tårnet hvad der antages at være kirkens første klokke fra 1200-tallet. Tårnet prydes desuden af et glasmaleri forestillende Kristus på korset fra 1928.

Den romanske landsbykirke har ikke undergået de store forandringer siden sin opførelse. Inventaret fra slutningen af 1500-tallet i egnens typiske ungrenæssancestil med finurlige akantusblade og gotiseret ornamentik giver trods senere overmalinger et enestående tidsbillede af vestjysk kirkeindretning på en tid, hvor reformationens bølger så småt var ved at lægge sig.

Gennemført ungrenæssance

Som Næsbjerg kirke fremstår i dag giver den et enestående indblik i egnens ungrenæssancestil. Størsteparten af inventaret er anskaffet i perioden 1579-87. Alterbordet er således fra 1585 og katekismealtertavlen fra 1587. Altermaleriet af Opstandelsen blev kraftigt restaureret i 1952. I midten står Kristus med sejrsfanen, her Dannebrog, omgivet af fire romerske soldater.

Prædikestolen er fra 1579. Den er i egnstypisk gotisk inspireret ungrenæssance. I samme stil ses kirkens stolestader, ligeledes fra 1579. Det stiliserede akantusløv, der er typisk for ungrenæssancen, går igen i både alterbord, prædikestol, stolestader samt en panelvæg fra en skriftestolsdør, der siden 1952 har fungeret som dør i et messeskab.

Kilder

Ølgod, Ansager, Øse, Næsbjerg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.