Næb fyr ved Præstø


Næb fyr set fra Svanevej

Næb fyr, på hjørnet af Fasanvej

Intro

Et lille, men synligt hus. I dag uden sin oprindelige funktion som fyr, men tidligere en vigtig brik for sikker indsejling til Præstø.

Selvom Præstø Næb fyr blev nedlagt omkring 1970, findes huset stadig. Det er i dag privatejet og ligger i et villakvarter. Det fungerede i en periode som øvelokale for en lokal gruppe spillemænd, der meget passende kaldte sig "Fyrpasserne". Førnævnte villakvarter eksisterede ikke i 1898, da fyret blev oprettet. For som det ses af kortet (se billede) var der på det tidspunkt langt til det nærmeste hus og det ses også klart, hvordan fyrets lysvinkler assisterede sejladsen gennem de mange grunde, holme og øer i Præstø Fjord.