NåegeIntro

Nåege fra avlsgård til tivoli. Det er i dag svært at forestille sig, at Nåege engang har fungeret som et forlystelsesetablissement - endda så pupulært, at det blev kaldt Silkeborg´s Tivoli.

Den oprindelige bygning er fra 1798 og bygget som avlsgård for Silkeborg Hovedgård.
Dengang hed gården Remstrupgaard. Efter 100 års tjeneste blev den oprindelige gård nedrevet og erstattet af den nuværende. Dette skete i 1903. Den ene længe fra avlsgården er dog bevaret og er renoveret til et meget flot udhus. Denne bygning er en af de ældset bevarede bygninger i Silkeborg.


Nåege var en kort årgang ( 1826 - 1847 ) skovridergård. Senere fortsatte stedet som bolig for skovens ansatte. Når Nåege kunne fungere som udflugtsmål for Silkeborgs borgere, hang det sammen med en gammel regel om at skovvæsnets ansatte måtte supplere deres indtægt med udskænkning. Denne funktion havde Nåege frem til 1888, hvor man byggede Lunden i Silkeborg.

At stedet var populært som udflugtsmål ses af at bl.a. kendte folk som kong Frederik den 7. flere gange besøgte stedet sammen med papirfabrikant Drewsen.

I 1854 blev der afholdt en stor fest hvor de Københavnske Sudentersangere deltog. Man sejlede noget af selskabet tilbage til Silkeborg på illuminerede pramme. Dette skulle være starten på de senere kendte Regattafester.