Musse kirke


Lærer Lipperts gravsted.


Gdr. Fr. Fynbo


Lille himmelport, sat for husmand, omkring år 1900.

Intro

Kirken har romansk kor og skib der er bevaret mod øst med pyntelige gesimsfriser. Mod vest er kirken senere forlænget til det der formodentligt skulle have været et tårn. Kirken står hvidkalket med kraftige stræbepiller.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Musse kirkegård