Museumsskibet Gl. Turisten


Gl. Turisten sejler rutefart.


Gl. Turisten ved kaj i Ry.


Gl. Turisten ved kaj.


Gl. Turisten ved kaj.

Intro

I 2001 erhvervede Ferskvandsmuseet skibet, som i perioden 1922-1975 sejlede i rutefart mellem Ry og Himmelbjerget under navnet M/S Turisten. Skibet er et ’bevaringsværdigt fartøj’ ifølge Skibsbevaringsfonden. Det er nu sejlende museumsskib.

Museumsskibet Gl. Turisten har en særlig tilknytning til Ry, idet skibet er bygget i 1922 på en midlertidig bedding ved Ry havn tæt på det sted, hvor det i dag har kajplads.

Det var bådejer R.P. Willumsen fra Ry, der sammen med tre lokale håndværkere byggede skibet. Ingen af dem var skibstømrere, og derfor måtte en bådebygger fra Silkeborg stå for det overordnede opsyn med byggeriet. Denne bådebygger er i skibets tilsynsbog opført som bygmester.
Skibet blev bygget til 75 passagerer og blev sejlet af to mænd, en skipper og en ”bindemand”.
Gl. Turisten er kravelbygget af eg og fyr og oprindelig udstyret med en 4-takts Mercedes Penta benzinmotor. Skibet er 14 m langt og har en tonnage på 18.41 BRT og 14,49 NRT.
Skibet fik ny kahyt og nyt gulv i 1950. I forbindelse med restaureringen af skibet i perioden 2001-2004 er skibets udseende og indretning søgt tilbageført til ca. 1955.

Museumsskibet Gl. Turisten drives i dag af frivillige og ulønnede medlemmer af Skibslauget Gl. Turisten. Dette laug står for skibets vedligeholdelse, dets bemanding, og for den mundtlige formidling af Søhøjlandets natur- og kulturhistorie, som finder sted ved alle skibets sejladser.