Museum Sønderjylland Skærbæk


Skærbæk Museum. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Museum Sønderjylland Skærbæk ligger i den meget smukke Knud Hansens købmandsgård fra 1909. Museet rummer en meget stor samling af Skærbæk-tæpper, en særlig Rømø-samling samt andre lokalhistoriske samlinger.

Museum Sønderjylland Skærbæk ligger i den meget smukke Knud Hansens købmandsgård, som er opført i 1909 og tegnet af arkitekt Kaj Gottlob fra Århus. Museet rummer en meget stor samling af Skærbæk-tæpper, en særlig Rømø-samling samt andre lokalhistoriske samlinger.

Skærbæk Museum blev åbnet i 1985. Grunden til museet blev lagt allerede i 1967, hvor Historisk Forening for Skærbæk og Omegn blev stiftet. Formændene for foreningen Andreas Bech, Peter Hansen Petersen og H. E. Sørensen gjorde i de følgende år et stort arbejde for at indsamle billeder og genstande på Skærbæk-egnen.

Samlingen fik først hjemsted på det gamle bibliotek i Kongsmark på Rømø, siden i det nedlagte kommunekontor i Døstrup. H. E. Sørensen forespurgte allerede i 1976 Skærbæk Kommune om egnede lokaler til et nyt lokalmuseum, og de skulle helst ligge i Skærbæk.