Musestenen ved Vemmetofte Strand


Musestenen 1936


Musestenen 1993


Musestenen - foto: Jonh E. Carrebye 1946


Musestenen - foto: Foto-Service, Kbh. ca. 1950


Musestenen - vinteren 1892-1893

Intro

Musestenen er en geologisk lokalitet, som ligger lige i vandkanten tæt op ad skoven ved Vemmetofte Strand. Stenen, der kan kaldes en vandresten er kommet hertil i istiden, ført med isen fra Sverige.

Stenen kan ses, når man går turen fra Sibirien til Vemmetofte Strand. Man kan også køre i bil til Vemmetofte strand. Herfra er der en lille kilometers gåtur langs stranden i vestlig retning. Her dukker Musestenen op.

Stenen ligger i et naturskønt område, hvor man i klart vejr kan se for eksempel til Jungshoved og til Møn. I mange år har stenen ligget et stykke ude i vandet, men i vinteren 1893 førte isskruninger stenen helt op i trætoppen ved kysten. Da isen smeltede, fandt stenen sin nuværende plads på stranden.

Stenen besøges hvert år af lokalbefolkningen og af turister. Mange børn har med god hjælp fra forældre ”besejret” stenen. Navnet Musestenen har stenen fået som følge af sin lighed med en krybende mus.


Nogen mener at vide at stenen er kommet hertil på hel anden vis:
På Møn var der en heks, der havde set sig ond på Vemmetofte Kloster. Hun kastede stenen, men hendes kast var ikke kraftigt nok. Derfor landede stenen i vandet ud for Vemmetofte strand få kilometer før klosteret.