Museet Holmen


Museet Holmen i Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller

Intro

I 1971 blev Museet Holmen åbnet i en længe af den gamle gård Holmen fra 1792.

I 1971 blev Museet Holmen åbnet i en længe af den gamle gård Holmen fra 1792. Kort forinden var gårdens øvrige to staldlænger blev nedrevet for at give plads til byens Brugs, en moderne og uskøn bygning, der overhovedet ikke passer ind i bymiljøet.

Museet Holmen blev oprettet på initiativ af Løgumkloster Kulturforening, der udgik fra refugiet. Museet kom til at rumme Olivia Holm Møllers malerisamling og det var planen at man ville opnå statsstøtte til museet, en plan der mislykkedes.

Derfor ændredes strategien ca. 1980, og malerisamlingen blev flyttet til Jens Nielsens Museum i Holstebro. Udstillingerne fik derefter en meget bredere karakter. Der blev i de følgende år indrettet mange forskellige udstillinger med lokalhistorie, kirkekunst, arkitektur, og bibeltematisk billedkunst som temaer. Endvidere deltager museet i det Nordiske Kirkeprojekt med udstillinger, indsamlinger af genstande, udgivelse af publikationer samt afholdelse af kurser og konferencer.

Den historiske del af aktiviteterne er også siden blev styrket, og man har indsamlet en del effekter gennem årene. Den nordlige del af bygningen rummer desuden byens turistkontor.

Foran bygningen findes en stor trekantet plads med en plæne og en bronzestatue udført af Alice Buchhave i 1974, som en udløber af 800 års jubilæet i 1973.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid, Løgumkloster 1995

Museet Holmen - hjemmeside