Muren i Mariegade


Muren i Mariegade


Den fredede mur i Mariegade, ca. 1925

Intro

Muren og lysthuset i Mariegade er den sidste rest af hertugernes have. Haven hørte til hertugernes bypalæ i Perlegade (nu Perlegade 7-11). Palæet blev bygget af hertug Hans den Yngre ca. 1600 og blev ødelagt ved det tyske bombardement af Sønderborg 1864.

Til hertugernes bypalæ i Sønderborg hørte to haver. Haven ud mod Mariegade var køkkenhave, på sønderjysk "æ plantbej" (plantebedet). Derfor hed Mariegade i gamle dage Plantebedgade.

Resten af haven var den store prydhave, som lå øst for Perlegade, omkring nuværende Østergade. Her grundlagde gartner Peter Vothmann 1726 den første private planteskole i det danske rige. Planteskolen ejedes fra 1821 af familien Thomsen og blev nedlagt ca. 1910. Gadenavnene Kastanie Allé og Gartnervænget minder stadig om planteskolen.


Peter Vothmann, gartner hos hertugen af Augustenborg 1689 ff., købte 1726 den hertugelige have i Sønderborg og startede den første private planteskole i det danske rige.
Familien ejede planteskolen til 1826 og herfra solgtes mængder af frugt- og prydtræer til landbohaverne omkring Flensborg Fjord.