Mur med tegn
Intro

Frede Troelsen (1936-) Mur med tegn, 1978 Blokkenes lighed med typer, der gennem flere hundrede år har været brugt i trykkekunsten, peger på den evige søgen efter mening.

Frede Troelsen (1936-)
Mur med tegn, 1978
Træ

Placering: Fødevareregion Fyn, Lille Tornbjergvej 24

Skulpturen er en mur skabt af træblokke, der på den ene side af muren griber ind i hinanden og optræder som 15 blokke af tegn eller skriftlignende figurer. På den anden side af muren er træblokkene mere eller mindre ensartede.

På denne måde optræder selve muren som en gennemtrængelig grænse mellem det meningsgivende og det, der ikke kan uddrages mening af. Denne grænse viser hvor lidt, der skal til, for at vi som mennesker begynder at give ting mening og hvor let denne mening forsvinder. Grænsen er hårfin og blokkenes lighed med typer, der gennem flere hundrede år har været brugt i trykkekunsten, peger på den evige søgen efter mening og hvor let den tabes.


Frede Troelsen. (1936-)

Frede Troelsen er født i Års i Himmerland og er autodidakt kunstner. Han arbejder hovedsageligt med sten og træ, men er dog ikke begrænset til dette og arbejder også med tegning, collage og maleri. Han arbejder med en meget konkret fornemmelse for materialet og de udtryk, der skabes gennem kontrasten af forskellige grader af bearbejdelse. Udgangspunktet for hans kunstneriske virksomhed er det meningsgivende tegn, der trækker linjer tilbage til runer, kalligrafi og hieroglyffer. Tegnet er tæt forbundet med det kropslige, som kommer til udtryk ved tegn som hjerter og kors i sammenhæng med former, der ligner kønsorganer. Frede Troelsen arbejder med livets store spørgsmål som fødsel, liv og død og er i sit udtryk tæt beslægtet med abstrakt ekspressionisme.