Munkensdam


Munkensdam Amtsgymnasium. Kolding Stadsarkiv


Munkensdam Plejecenter. Kolding Stadsarkiv


Munkensdam. Skytteforeningens pavillion. Kolding Stadsarkiv

Intro

Munkensdam fra 1938. Tidligere del af Seestvej/Tøndervej

Foreningen blev oprettet i 1862, under navnet Skytteforeningen for Kolding By og Omegn, med det formål ”at forøge den vordende soldats tilllid til sit våben” i en tid, hvor den danske nationalstat skulle forsvares. Interessen for foreningen øgedes som en følge af nederlaget i 1864 og tidens generelle nationale vækkelse. Efter engelsk forbillede oprettedes skytteforeninger over hele landet, støttet af den danske statsmagt. I 1867 stiftedes i Kolding ligefrem et skyttekorps, der ikke lagde skjul på den militære inspirationskilde. ”Stejlbjergjægerne”, som det blev kaldt, opløstes dog blot to år senere.

I begyndelsen af foreningens levetid benyttede man pladsen ved Staldgården til skydeøvelser, men rykkede snart til Munkensdam. Driften af banerne blev overtaget af Kolding borgerlige Skydeselskab i slutningen af 1860erne, men Skytteforeningen kunne stadig benytte dem. Pladsen ved Munkensdam blev for trang med årene, og i 1921 imødekom man fra kommunalt hold et ønske fra foreningen om en ny skydebane. Denne anlagdes ved Komarksbuskene, og udvidedes under den tyske besættelse 1940-1945, ligesom en ny pavillon opførtes. Udvidelserne fortsatte efter krigen, og i begyndelsen af 1950’erne fik foreningen en indendørs bane, og kunne kort herefter, i 1962, fejre sit 100 års jubilæum.