Munkenes teglovn


I forbindelse med udgravning af Sortebrødrendes teglovn på Jagtvej i 1923 står folkemindesamler Evald Tang Kristensen nede i udgravningen, mens en større flok voksne og børn står bag et lille interimistisk rækværk og kigger derpå.


Teglovnen ved Jagtvej 1, 1960


Teglovnen på Jagtvej under udgravning i 1923. Billedet viser en af fyråbningerne. Fotograf: Nationalmuseet


Teglstrygeren i arbejde. Træsnit af Joost Amman, 1568.

Intro

Munkenes teglovn ligger ved Jagtvej 1, 7100 Vejle. Ovnen var i brug fra begyndelsen af 1300-tallet til Kejserkrigen i 1627-29.

Teglovnen ved Jagtvej 1 var i middelalderen ejet af dominikanermunkene fra klostret i Vejle. Det vides ikke, hvornår ovnen blev anlagt, men det er formentlig i begyndelsen af 1300-tallet, hvor munkene grundlagde klostret og dermed fik brug for mange teglsten til deres klosterbyggeri. Da klostret blev nedlagt i 1529 blev ovnen overdraget til Vejle by, der benyttede sig af teglovnen helt til Kejserkrigen i 1627-29.

Teglsten blev fremstillet af en teglstryger, der slog det våde ler ned i træforme, hvorefter han strøg det overskydende ler af. Derefter blev stenene lagt til tørre og siden brændt i ovnen.

Teglovnen blev genfundet i 1923, hvor den også blev udgravet af Nationalmuseet. Borgerne i Vejle samlede herefter penge ind, så der kunne bygges et beskyttende hus omkring.

Fra Vadested til by, Vejle historie bd. 1. (red.) Asbjørn Hellum Vejle 1997.