Munkekanalen


Munkekanalen blev gravet af munkene fra Øm Kloster for spare tid og ressourcer. Det var nemmere at transportere ad vandvejene end på landeveje.

Intro

Kanalen er anlagt af munkene fra Øm Kloster og forbandt søerne Mossø og Gudensø. Kanalen kunne spare tid og ressourcer, da det i middelalderen var nemmere at færdes ad vandveje end på landjorden.

Cirka 1 km øst for Øm Kloster findes et fredet kulturhistorisk fortidsminde, der træder tydeligt frem i landskabet, tæt på hvor Klostervej løber ud i Emborgvej. Det er den 1,2 km lange ”Klosterkanal”, der engang forbandt søerne Mossø og Gudensø i en lige linje fra syd mod nord. Kanalen er kun delvist frilagt og således ikke vandførende i dag.

Kanalens sydlige del viser dennes monumentale dimensioner på 8 m i bredden. Kanalen er delvist begrænset på begge sider af jordvolde således, at den fulde bredde inklusive voldene er ca. 22. m, mens dens dybde i forhold til de omgivende volde er op til 2 m. Kanalens nordligste del, stykket nord for Emborgvej, er tilkastet og ligger i dag under dyrket mark.

Der er kun sparsomme oplysninger om kanalens udformning og alder. En undersøgelse af kanalen blev foretaget i forbindelse med kabelarbejde langs Emborgvej. Ved denne undersøgelse kunne der ikke konstateres bolværk af træ, men siderne synes skråt afgravet i undergrundens sandholdige lag. Kanalen er ikke dateret, men formodes anlagt af Øm Kloster (1172-1560) for at lette transporten til og fra klostret.

Med anlæggelsen kunne munkene spare tid og ressourcer ved færdsel mellem søerne for færdsel ad vandvejene blev foretrukket frem for på landjorden, da pramme og skibe kunne laste betydeligt mere end datidens heste- eller oksetrukne vogne.

I dag er der en informationstavle samt en holdeplads for en bil på Emborgvej, hvor resterne af Munkekanalen er synlig. Selve kanalen findes på privatejet jord, og det er ikke tilladt at færdes i kanalen uden ejerens tilladelse.

Flere historier fra Øm Kloster læs om Øm Kloster, Klosterhaven, Kirkegården.