Munkebakken


Udsyn fra Sandbjerget senere kaldet Munkebakken.


Postkort med udsigt fra Munkebakken


Fest på Munkebakken.

Intro

Munkebakken er et sandbjerg og en del af Mogenstrup Ås. I 1927 blev Munkebakken beplantet for at lave en folkepark. Fra udsigtstårnet på Munkebakken kan man se langt ud over Næstveds tage, tårne og trækroner.


En udsøgt udsigt
På Munkebakken kan man benytte udsigtstårnet. Derfra er der frit udsyn over byens tage, tårne og trækroner. Udsigtstårnet er placeret ovenpå den vandcisterne, der indtil 1938 forsynede vandhanerne i Næstved.

Munke af bronze
På Munkebakken kan man opleve munkestatuerne, der oprindelig var lavet af elmetræer, der var blevet syge. De munke, du kan se nu, er bronzeafstøbninger af træstatuerne. Munkene minder os om nogle af de munkeordener, som sortebrødrene og gråbrødrene, som engang befolkede NæstvedSandbjerget
Munkebakken er et sandbjerg og en del af Mogenstrup Ås - en ås er en lang bakke. Der er flere forklaringer på åsens opståen, en naturvidenskabelig og en fra sagnenes verden.

Ifølge naturvidenskaben er åsen en smeltevandsaflejring med grus og sand, som blev tilbage, da isen forsvandt i slutningen af istiden for ca. 10.000 år siden.

Sagnene derimod fortæller, at åsen er lavet af Fladsåtrolden, der ville dække Næstved med sand, fordi kirkeklokkerne larmede. Desværre for trolden gik der hul i sækken, og sandet dryssede ud under hans vandring mod Næstved, og på den måde blev åsen dannet. Sandbjerget er resterne af sandet fra sækken.Hvad skal bjerget hedde?
I 1927 blev sandbjerget plantet til for at lave en folkepark, men den manglede et navn. I daglig tale kaldte folk den for ”Knolden”, men det var ikke godt nok til den nye park. I avisen var der forslag til det nye navn - blandt andet Troldebakken, Granbakken og Munkebakken. Navnet Munkebakken blev valgt og sparkede ”knolden” af vejen.