Munke Mose Odense Kommune


Mindestøtte over frøhandler Dæhnfeldt, der bekostede omlægningen af Munke Mose til park.


Mindestøtte over frøhandler Dæhnfeldt, der bekostede omlægningen af Munke Mose til park.

Intro

I 1881 købte Odense Kommune et areal af Munke Mølles Fabrikker. I 1914 anlagde man parken Munke Mose, som frøhandler Chr. Dæhnfeldt betalte hovedparten af udgiften til.

''Publiceret''