Munke Mose


Skøjteløberbanen i Munke Mose


Skøjteløberbanen i Munke Mose. Skøjteløberforeningens pavillon.


Postkort, farvelagt. Slusebroen i Munke Mose. Robåd


Affotografering af postkort. Fra anlægget ved Munke Mose.


Odense Å ved slusen i Munke Mose


Hefte med raderinger. Munke Mose. I baggrunden slusen og tårnet på Ansgar Kirke.

Intro

Munke Mose har gennem generationer lagt græs til sportslige odenseanere.

Kommunen overtager arealet
Odense Kommune købte i 1881 Munke Mose-arealet for 37.300 kr. af Munke Mølles fabrikker, da man ønskede at friholde området for bebyggelse. Det var et lavtliggende mose- og engområde, som delvist blev anvendt til græsning og høslæt (slåning af græs til hø). Parken blev anlagt i årene 1884-1890.

I forbindelse med en jagtudstilling blev der i år 1900 opført en pavillon, som igen blev nedrevet i 1920. Da de fugtige mose- og engområder ofte blev oversvømmet af åen om vinteren blev pavillonen i de mellemliggende år benyttet af Skøjteløberforeningen, der havde skøjtebane, hvor søen er nu. Foreningen havde ca. 700 medlemmer ved århundredskiftet.

Dæhnfeldt
I 1912 tilbød frøgrosserer Chr. Dæhnfeldt (1857-1920) at betale 2/3 af anlægsudgifterne på 28.000 kr. til et parkanlæg.
Han sagde: “Da jeg interesserer mig for Munke Mose-anlægget, fordi dette ved sin beliggenhed har betingelser for at kunne blive et for en provinsby enestående parkanlæg, har jeg anmodet landskabsgartner Edvard Glæsel om at udarbejde planer og overslag til dets omdannelse, således at det i en uoverskuelig fremtid kan blive til glæde og gavn for byens borgere”.
Dette tilbud kunne Odense Kommune ikke sige nej til, og det blev begyndelsen til den park, vi kender i dag.
Til minde om Dæhnfelts indsats står der i dag en
støtte med hans portræt over for Odense Tekniske Skole. Det er et relief i bronze udført af
billedhuggeren Hans Ploug og rejst i 1950.

Odenses ældste sportsplads
Odenses sportsliv har gennem lang tid holdt til i Munke Mose. Odense Boldklub fik i 1894 sit helt eget baneanlæg her. Anlægget var det første af slagsen uden for København. Det bestod af plæner til fodbold og kricket, tre tennisbaner og tre træpavilloner. Byens sportsfolk havde tidligere holdt til på Eksercerpladsen ved Heden (det nuværende Sdr. Boulevard). De mange nye sportsgrene fulgte med industrialiseringen fra England. Sport passede godt til det nye industrisamfund, for det gav befolkningen motion og underholdning.

Skøjteløb i Mosen
I slutningen af 1800-tallet var skøjteløb en meget populær sportsgren blandt borgerskabet. Odense Skøjteløberforening havde i mange år skøjtebane i Munke Mose. Man kunne se piger og drenge glide over isen - alle i tækkelige klæder. Mændene bar jakke og bukser, og de skøjtede med hænderne på ryggen. Pigerne var i lange kjoler med pelskrave, og de havde deres hænder i muffe. Fra 1900 kunne man få mad og drikke i restauranten i den nærliggende pavillon, som skøjteløberne selv havde købt og betalt.

Fra kricket til fodbold
Kricket var et af de populære spil, der kom fra England. Odense Cricketklub blev stiftet i 1887 på det mondæne Hotel Skt. Knud der lå i Vestergade. Klubben blev to år senere omdøbt til Odense Boldklub. Kricketspillet var i flere år det mest almindelige, men omkring 1900 holdt fodbolden for alvor sit indtog. OB’s fodboldspillere mente allerede i 1896, at de var klar til at møde et udenbys hold. Derfor kom Akademisk Boldklub til Munke Mose, og kampen mellem de to hold blev overværet af 2000-3000 tilskuere. Akademisk Boldklub vandt en kneben 10-0 sejr! Også mange lokalopgør mellem OB og byens rivaliserende fodboldklub, B1909, fandt sted i Munke Mose, indtil Odense fik et rigtigt stadion i 1941.

Tennis
Da OB’s sportsanlæg blev indviet i 1894, blev tennis for alvor populært. De tre tennisbaner blev særdeles flittigt brugt. I den tilhørende træpavillon kunne de velfriserede tennisdrenge indtage drikke, dog ingen øl, og lagkage. I 1933 åbnede også en tennishal på OB’s baneanlæg i Munke Mose. Tennishallen blev brændt ned under 2. Verdenskrig af sabotører.

Fra OB til Utopia
Odense Boldklub havde baneanlæg i Munke Mose indtil 1968, da “de stribede” flyttede længere sydpå til Ådalen. Siden 1981 har den lille fodboldklub Utopia haft hjemmebane i Munke Mose.

Teksten om Munke Mose er skrevet af Odense Bys Museer og Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik/LEHO
Læs mere om Munke Mose på odense.dk/parker