Mullerup


Litografi. Mullerup


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Mullerup


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Mullerup

Intro

Mullerupgård opstod som landsbyhovedgård i landsbyen Mullerup i middelalderen. Den nævnes første gang i skriftlige kilder i 1470.