Muldhøje
Intro

Muldhøje er en klassiker i dansk arkæologi. I langhøjen er fundet en egekiste med en enestående velbevaret høvdingedragt fra bronzealderen. Location: Muldhøje øst for Muldbjerg Author name, year: Helle Henningsen, 2005

''Muldhøje'' Muldhøje er en af de mest berømte lokaliteter i dansk arkæologi. Anlægget består af fire gravhøje, hvoraf de to største er bygget sammen til en 43 m lang langhøj. Muldhøje ligger højt i terrænet på den nordlige kant af Hover ådal. Fra gravhøjene er der en vid udsigt over ådalen og landskaberne deromkring. '' '' ''Hvad langhøjen gemte'' To ivrige, lokale oldsagssamlere, amtsfuldmægtig P. Rosenørn og distriktslæge A. Thierry, der i slutningen af 1800-tallet havde deres gerning i Ringkøbing-området, satte sig for at undersøge, hvad langhøjen indeholdt. I august 1883 gravede de en grøft ind mod midten fra den ene ende. Omtrent 10 m inde stødte de på en bunke sten, og da de lettede på et par af stenene så de, at stendyngen omsluttede en kiste laver af en udhulet egestamme. De telegraferede straks til Nationalmuseet efter hjælp, og to arkæologer, dr. Henry Petersen og kaptajn A.P. Madsen drog til Vestjylland for at bistå ved udgravningen af de i alt tre begravelser fra ældre bronzealder, dvs. omkring 1400 før Kr., som gravhøjene viste sig at indeholde. '' '' ''Muldbjergmanden'' Af de tre egekister, der blev undersøgt, var de to dårligt bevarede, mens den tredje havde holdt sig usædvanlig godt. Omkring og under den var der pakket sten og tørv. Kisten bestod af to stykker af en udhulet egestamme, der var afbarket og tildannet. De to stykker træ udgjorde henholdsvis kistens underdel og låg. Egekisten viste sig at indeholde resterne af en mand, formodentlig en høvding, kaldet "Muldbjergmanden", der var gravlagt fuldt påklædt og med sine våben. '' '' ''En 3400 år gammel dragt''. Muldbjergmanden var lagt i egekisten svøbt i en kohud, der havde bevaret en del af sit hårdække. To sammenfoldede klædestykker, en kappe og et tæppe, dækkede den døde, som lå udstrakt på ryggen med hovedet mod nordvest. Manden var iført en kofte, der havde været fastholdt til skuldrene med læderseler og to bronzeknapper. Om livet havde han et læderbælte med en dobbeltknap udskåret af horn. Et guldprydet bronzesværd i en træskede hvilede på hans bryst, og en lang læderrem viste, at det havde været båret over skulderen. På hovedet havde han en kunstfærdigt syet, rundpuldet hue og på fødderne lædersko, der dog var gået helt i opløsning. Bevaret var blot nogle uldstrimler, der var viklet om fødderne. Kappen, der lå ovenpå manden, var knælang, rundskåret og af mørkt, valket uldstof. '' '' ''Den velplejede høvding'' Muldbjergmanden har ikke blot været en velklædt, men også en velsoigneret herre. Hans lange hår, der oprindelig var blondt, var tilbagestrøget med midterskilning. Han var desuden glatbarberet og havde velformede negle. '' '' ''Et vestjysk klenodie på Nationalmuseet'' Klæderne i Muldbjergmandens grav er den ældste og bedst bevarede, komplette mandsdragt i Europa. Egekisten med indhold kan i dag ses på Nationalmuseet i København. Sources: Glob, P.V.; Højfolket, København 1965 Begravelsen stammer fra ældre bronzealder, ca. 1400 f. Kr Egekisten blev fundet i den nordlige del af langhøjen. Ved udgravningen kunne man se, at Muldbjergmanden var blevet lagt i kisten på et okseskind, iført rundpuldet hue, kofte med læderseler og bronzeknapper og på fødderne en slags sandaler Hans guldprydede sværd i træskede var lagt oven på liget, og højre hånd hvilede på skeden. Et sammenfoldet tæppe og hans kappe var lagt ovenpå igen, og til sidst havde man lukket okseskindet sammen omkring den døde høvding. Man kunne se, at han havde været glatbarberet og havde haft halvlangt tilbage- strøget hår med midterskilning. Muldbjergmandens tøj er den ældste og bedst bevarede mandsdragt i Europa. Ved udgravningen fandt man også spor af to andre egekistebegravelser, muligvis kvindegrave. Begge indeholdt en bronzedolk, Den ene lå i den sydlige høj, den anden midt mellem de to sammenbyggede høje. Muldbjergmandens dragt har siden kunnet ses på Nationalmuseet.

Muldhøje ist eine berühmte Lokalität der dänischen Archäologie. Die Anlage besteht aus vier Hügelgräbern der Bronzezeit.Um 1880 wurden dort Ausgrabungen vorgenommen und in einem Hügel fand man ein sehr gut erhaltenes 3400 Jahre altes Häuptlingsgrab. Die Kleidung des Verstorbenen ist die älteste bekannte Männertracht in Europa. Sie ist im Nationalmuseum in Kopenhagen zu sehen. Sources: Glob, P.V.; Højfolket, København 1965

Muldhøje is a famous location in the world of Danish archaeology. The site consists of four Bronze Age burial mounds. They were excavated in the 1880s, and one of them revealed a well-preserved chieftain?s tomb that was 3400 years old. The clothing found on the body is the oldest known example of male dress from Europe.It is now on display at the National Museum of Denmark in Copenhagen. Sources: Glob, P.V.; Højfolket, København 1965

''Publiceret''