Motorvejen E45


Motorvejsbro over Hylkedalen i Seest ved Kolding.

Intro

I slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne var hovedvejstrafikken gennem Kolding efterhånden blevet et meget stort problem. Først med åbningen af det første stykke motorvej ved Kolding i 1970 var der udsigt til en løsning.

Siden 1930’erne havde man arbejdet på en afhjælpning af problemet, men først med åbningen af det første stykke motorvej ved Kolding i 1970 var der udsigt til en løsning. I forbindelse med indvielsen af den nye Lillebæltsbro var der blevet anlagt 34 km motorvej fra Nr. Åby på Fyn til Bramdrupdam ved Kolding. Strækningen mellem Bramdrupdam og den fynske motorvejs begyndelse (Nørre Stenderup) udgjorde ved indvielsen i 1970 6,9 km, og var det første længere stykke jysk motorvej. Den udgjorde også det første ben af motorvejstrekanten Vejle-Kolding-Fredericia.

I 1973 blev den sydjyske motorvej udvidet med 2,8 km fra Harte til Bramdrupdam, og igen i 1974 med strækningen Christiansfeld-Harte på 17,7 km. Hermed var motorvejsforløbet udenom Kolding blevet færdiggjort, og da Koldingegnens fjerde og sydligste motorvejstilkørsel,Tankedalsvejen, åbnede i 1976 medførte det en nedgang i trafikken i centrum på 14 % i forhold til tre år tidligere.

I 1978 blev den sydjyske motorvej mellem Frøslev og Rise Hjarup på 32,5 km indviet, efterfulgt i 1980 af de 20,5 km mellem Nørre Stenderup og Vejle N, herunder den nye Vejlefjordsbro.


Den næstsidste del af motorvejsstrækningen fra den dansk-tyske grænse til Århus blev etableret i 1981 med de 10,5 km fra Rise-Hjarup til Skovby (motorvejen mellem grænsen og Århus blev i øvrigt først færdiggjort i 1990).

Den sydjyske motorvej blev endelig afsluttet i 1984 med forbindelsen mellem Skovby og Christiansfeld på 23 km. Strækningen Brørup-Herslev på 9 km, der udgjorde det resterende tredje ben i motorvejstrekanten Vejle-Kolding-Fredericia, åbnede i 1992.

Dette var imidlertid ikke afslutningen på de store vejbyggerier omkring Kolding, eftersom første etape af Esbjerg-Kolding-motorvejen lå klar i 1996 med åbningen af de 18,9 km vej fra Holsted til Vejen. De to næste etaper: Esbjerg-Skads på 11,4 km og Skads-Holsted på 18 km blev færdiggjorte i 1997, mens de sidste 20 km motorvej mellem Vejen og Kolding kunne indvies i 1998.