Mosevrå kirke


Tagrytteren på Mosevrå kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Mosevrå kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Vue mod alteret. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Alterprydelsen er fra kirkens opførelse i 1891. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Mosevrå kirke


Mosevrå kirke


Mosevrå kirke


Mosevrå kirke


Mosevrå kirke


Mosevrå kirke


Mosevrå kirke
Intro

To mænd med lige lange ben blev sendt fra henholdsvis Mosevrå og Vejers. Hvor de mødtes skulle kirken bygges, så alle havde lige langt til gudstjeneste. I dag ligger kirken ensomt på sin bakketop, kun omgivet af militært øvelsesterræn.

Bygningen

Kirken fra 1891 er en filial til Oksby kirke. Den er opført efter samme tegning af arkitekt F. Uldall og dermed næsten identisk med Oksby kirke. Dog er filialkirken i Mosevrå et fag kortere og har kun tre vinduer i hver side af skibet.

Den lille tvilling

Kirken blev ved sin tilblivelse indrettet omtrent som Oksby kirke, og det meste af inventaret er dermed fra omkring 1891. Den romanske døbefont fra den gamle Oksby kirke er en af undtagelserne. Den oprindelige fod står i dag på Oksby kirkegård.

Kilder

Lønne, Ål, Ho, Oksby. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.

www.visitwestdenmark.com


Mosevrå kirke er en nyromansk kirke med tagrytter. Kirken blev opført samtidig med Oksby kirke i 1891. Arkitekten var F. Uldall, Randers og Mosevrå og Oksby kirker er helt identiske bortset fra, at filialkirken i Mosevrå er et fag kortere, end Oksby kirke, og kun har tre vinduer i hvert af skibets langsider mod Oksby kirkes fire. Kirken ligger midt mellem Mosevrå og Vejers og fik sin placering vest for Mosevrå for at tilgodese indbyggerne i Vejers. Mosevrå kirke ligger i dag i det område, der fra 1967-70 blev eksproprieret til Forsvaret, dvs. at kirkens menighed ikke længere bor lige i nærheden af kirken. Kirken er, som Børsmose kirke, der ligeledes ligger i det eksproprierede område, fortsat i brug.