Moselundvej arkæologisk undersøgelse OBM5954


Graveske_og_rapport_01

Intro

Forundersøgelse af ca. 450 m2 kloaktrace. Der blev ikke registreret arkæologiske levn ved undersøgelsen. Arkæologisk Rapport nr. 375, 2012