Moseliget Uldum-pigen


Uldum-pigens kranie.


Lerkar fundet i Uldum Kær.

Intro

For 2000 år siden blev liget af en pige på 10-12 år anbragt i Uldum Kær. Hvordan døde hun, og hvorfor blev hun lagt i mosen?

Ofret til guderne
Skelettet af en 10-12 årig pige blev i 1877 fundet i Uldum Kær. I dag er kun kraniet bevaret. Hvad der er sket forud for pigens anbringelse i mosen kan vi kun gisne om, men der har næppe været tale om en drukneulykke, da der flere gange siden ved tørvegravning er fundet dele af menneskeskeletter i samme del af Uldum Kær. Alt tyder på, at pigen er ofret til guderne.

Læs også om Uldum Kær


Hvorfor bevares moselig?
Moselig fra ældre jernalder, århundrederne lige før vor tidsregning, er fundet flere steder. Er mosen sur bevares hud, hår og bløddele, mens skelettet bevares, hvis mosen er basisk. Det første var tilfældet ved de kendte moselig fra Tollund og Grauballe. Det sidste er tilfældet i Uldum Kær, hvor Uldum-pigen blev fundet. Ved senere undersøgelser i 1942 kunne det konstateres, at der var foretaget flere ofringer i mosen, også af lerkar, og disse var nedsat i nedgravninger i tørvejorden.