Mosegård i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 64. Matr 4d Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Nuværende ejendom blev oprettet 1900 på et stykke jord, som var udstykket fra Lifstrup Vestergård. Før 1900 lå der et mindre hus 140 m mod nordøst på Varde Søndermark.

Ejendommen ligger i skellet mellem Lifstrup og Varde Søndermark. Det meste af ejendommens jord ligger på Varde Søndermark (tidligere Varde Sønderhede). Den tidligere ejendom var et lille husmandsbrug, som lå på Varde Sønderhede, hertil blev også lejet noget mose fra Lifstrup Vestergård. Huset tilhørte fra 1865 en Hans Sørensen og hustru Abelone Kirstine Isaksen - sidstnævnte var enkekone i 1875. Senere blev hun gift med Hans Nielsen. De solgte ejendommen 1892 til konditor H. F. Kiertzner. Han havde i forvejen 1890 købt 25 tdr. l. mose og hede fra Lifstrup Vestergård. Muligvis var bygningerne fjernet på det tidspunkt. Der blev 1894 tinglyst retten til et ishus på grunden for Varde Svineslagteri.

1900 købte Christian Jessen Skov ejendommen, og han lod nok nuværende stuehus opføre (opført tværs over skellet mellem Lifstrup og Varde Søndermark) samme år. Ejendommen var et husmandsbrug. Christian Jessen Skov var født i Vejrup sogn og blev samme år gift med Hanne Marie Slaikær (født i Oksby sogn).

1901 Laust Peder Hansen og hustru Ane Marie Madsine Christensen fra Sdr. Vejrup i Vejrup sogn.

1909 Hans Karl Hansen. Han var søn af foregående og var blevet gift med Ane Margrethe Madsen fra Aadum sogn året før. Hun døde allerede 1916. Hans Karl havde derefter i mange år Karen Marie Sørensen fra Ølgod sogn som husbestyrerinde. I hans tid blev landbruget forbedret og en lade blev tilbygget.

1939 Jørgen Edvard Hansen (pølsemager).

1940 Hans Sillasen, Esbjerg. Han boede ikke på ejendommen, men havde bestyrer.Til gården blev tilkøbt yderligere 40 tdr. l. hede fra Lifstrup Vestergård. Denne hede anvendtes til lyngslæt med videresalg for øje. Hedelodden blev dog atter frasolgt.

1954 Margrethe Kirstine og Anders Bennedsen Mahler. De havde forinden været bestyrerpar på Mosegård i mange år. 1945 havde de endog købt 25 tdr. l. af Mosegårds jord på Varde Søndermark til et statshusmandsbrug. Statshusmandsbruget blev dog aldrig oprettet, og familien overtog altså resten af Mosegård 1954.

1966 Dyrlæge Mourits Tolstrup.

1970 Arkitektfirmaet "Brdr. Møller" (Hilmar og Hans Orla Møller).

1972 Snedkermester Leif Juul Gärtner, Tistrup. Ligesom de forrige ejere var han ikke bosat på ejendommen. De første år udlejede han bygningerne, senere anvendte han gården som en lystejendom.

1995 Nuværende ejer Jan Ottsen.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogne 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991