Mosegård i Hygum, Vester Nebel sogn

Intro

Matr. 6f Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården lå på Hygumvejs vestre side, hvor Esbjerg Lufthavns lysanlæg er nu. Bygningerne blev fjernet 1971. Ejendommen blev oprettet 1911 ved udstykning af 30 tdr l fra Bjerregård.

Grundlæggeren af gården var Niels Mathiasen Bjerre, som 1911 fik udstykket jorden fra sin far Peder Bjerres gård Bjerregård. Bygningerne stod færdigopførte 1912, samme år som han blev gift med Ane Kirstine Christensen fra Roust i Grimstrup sogn. Niels Mathiasen Bjerre drev gården til sin død i 1952.

Året efter hans død overtog sønnen Tage Mathiasen Bjerre gården. Han var ugift, mens han boede der. Han drev gården til 1968 og flyttede da til Vester Nebel.

1968 overtog brorsønnen Bjarne Bjerre gården. Han videresolgte 1971 til Esbjerg kommune i forbindelse med lufthavnsekspropriationerne og flyttede til Knoldflod i Næsbjerg sogn. Bygningerne blev fjernet samme år.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991