Mosedeskolen

Luftfoto af Mosedeskolen

Intro

Mosedeskolen, matr.nr. 3ge, er opført i 1968. Den første skole blev opført i 1874, da beboerne var utilfredse med, at børnene skulle deles mellem Greve og Karlslunde skoler. I 1954 blev eleverne overført til Centralskolen i Greve, indtil den nye Mosedeskole stod færdig i 1970. Arkitekt: Ole Park.

Mosede gamle skole blev opført i 1874 og indviet i 1875. Baggrunden for opførelsen af skolen var utilfredshed blandt beboerne med, at landsbyen var delt mellem Greve og Karlslunde sogne, så børnene for nogles vedkommende gik i skole i Karlslunde, og for nogles vedkommende i Greve, idet skellet var lavningen, den tidl. havarm, som delte landsbyen i en nordlig og sydlig del. Da kommunen ikke var indstillet på at drive skole i Mosede, tog beboerne sagen i egen hånd og byggede skolen som en friskole. Den status blev opretholdt indtil 1891, da sognerådet i Greve-Kildebrønde kommune overtog skolen for 1000 kr., hvorefter der blev oprettet et skoledistrikt for Mosede. Skolen have ét klasselokale. Eleverne blev undervist fra 1.-7. klasse forskudt, således at de yngste årgange og de ældste årgange skiftedes til at gå i skole. Bygningen bestod foruden klasselokalet også af en lille lærerbolig. Begge blev udvidet omkring 1909. Der blev undervist i Mosede gamle skole indtil efteråret 1954, da eleverne blev overført til den nye Greve-Kildebrønde Centralskole, som nu udgør Hedelyskolens ældste bygninger. I 1969 overgik skolestuen i Mosede til privateje. Fra 1954 til 1968 var der ingen skole i Mosede, men den 14. januar 1970 kunne den nye Mosedeskole indvies. I 1977 og 1978 blev dele af skolen ombygget og udvidet.

Mosedeskolens elever kom i de første mange år ikke kun fra skolens eget område, men også fra den nordlige del af kommunen, hvor Tjørnelyskolen og Gersagerskolen (nu Arenaskolen) var under planlægning, og hvor Krogaardsskolen var fyldt op. I august 1970 bestod skolens 44 klasser af 16 klasser fra Tjørnely, 2 klasser fra Gersager og 26 klasser fra skolens eget distrikt. Kommunen havde købt en københavnsk bybus og ansat en chauffør, der bragte eleverne til og fra skole. I august 1971 begyndte undervisningen på Tjørnelyskolen. I august 1973 blev Gersagerskolen oprettet, og i forbindelse hermed flyttede Gersagerskolens to klasser fra Mosedeskolen til et midlertidigt ophold på Hedelyskolen. I midterområdet tonede en ny skole, Damagerskolen, frem, og fra 1974 pressede Mosedeskolen på for at blive aflastet. I december 1978 udgik der meddelelse om indskrivning af elever til Holmeagerskolen, og i august 1979 flyttede tre klasser, der i forvejen var dannet af elever fra Holmeagerskolens distrikt, over på Holmeagerskolen. Efter 11 års forløb var Mosedeskolen endelig sig selv. Elevtallet kulminerede i skoleåret 1974/75 med 1130, og efter afgivelsen af elever til Holmeagerskolen kom elevtallet for første gang siden 1970 under 900.