Mosedegård


Mosedegård, matr.nr. 9a, ca. 1936-38

Intro

Mosedegård, matr.nr. 9a, var en fæstegård under Roskilde Domkirkes Gods og købt til selveje i 1862. I 2001 brændte gården ned til grunden. Ruinerne blev liggende indtil de blev nedrevet i sommeren 2018 i forbindelse med opførelse af rækkehuse i området.

1. Peder Mortensen, før 1664 2. Lauritz Jørgensen, efter 1688 3. Laurs Sørensen, 2. maj 1704, født i Husum, Københavns Amt 4. Peder Hansen, 5. apr. 1740, fg svigersøn 5. Lars Pedersen, 6. apr. 1772, fg søn 6. Hans Olsen, før 1801, fg svigersøn 7. Jens Pedersen, 16. dec. 1829, fg plejesøn 8. Sidse Nielsdatter, 1. okt. 1862, fg enke 9. Hans Jensen, 17. okt. 1886, fg søn 10. Viggo Jensenius Larsen, 21. jul. 1908 11. Christian Nissen, 18. dec. 1913 12. Alfred Christian Petersen, 14. sep. 1914 13. William Therkildsen, 10. dec. 1917 14. Christian Therkildsen, 31 jan. 1923 fg = forgænger

''Publiceret''