Mosede Havn


Den oprindelige havn fra 1929


Efter udvidelsen i 1969

Intro

I 1929 etableredes Mosede Havn som en øhavn, med en træbro der førte til land. Havnen er siden udvidet flere gange, første gang i 1969, og senest i 1993 hvor bl.a. ”Millionærkajen” kom til.

Havnen tager udgangspunkt i den oprindelige tradition for fiskeri, især efter ål, i området nord for klinten. Kysten og farvandet består af barreøer, revler, klitter og strandsøer, som er ideelle forhold for fiskeri. Der er fundet spor af maritime anlæg tilbage til middelalderen, og på kysten er der fundet spor af bopladser og grave. Før havnen blev bygget lå fiskernes plads ved Niels Pedersensvej. Her var et lille rev eller en høfde som fiskerne havde etableret. Fiskerbådene blev trukket op på land om vinteren, uden at der var en havn på stedet, mens de om sommeren lå for svaj ud for kysten. I 1929 etableredes den Mosede Havn som en øhavn, med en træbro der førte til land. Havnen er siden udvidet flere gange, første gang i 1969, og senere i 1993 hvor bl.a. ”Millionærkajen” kom til. Gennem årene er der opstået en tange som har afløst den oprindelige bro der førte ud til havnen. Tangen er nu domineret af oplag af bundgarnspæle og andre ting der hører til havnens drift. Arbejdet med at etablere en havn bæev igangsat af fisker Simon Pedersen, Mosede Strand, fisker Hans Rasmussen, Karlslunde Strand og fisker Jørgen Olsen, Brøndbyvester Strand, samt vognmand Jens P. Petersen, Vigerslev Allé i Valby. Jens P. Petersen, også kaldet "Bil-Peter", tog også initiativ til oprettelsen af rutebilkørslen langs Køge Bugt, udflugtssejladsen fra København til Tryllevælde, bygningen af Klintekrogen og etableringen af Hundested-Grenå færgeruten. Blandt interesserede fiskere og andre foretoges en indsamling, således at fiskerne selv kunne starte med ca. 30.000 kr. som begyndelseskapital. Havnen kom til at koste omkring 80.000 kr. Ingeniørarbejdet blev foretaget af ingeniør Jacob Sørensen, København, og entreprenørfirmaet Nilsen & Storm, Køge, stod for arbejdet, som resulterede i en ø-havn med en 105 meter lang broforbindelse til land. Til drift af Mosede Havn blev oprettet et interessentskab. I bestyrelsen indtrådte - foruden de ovennævnte igangsættere - repræsentanter for Roskilde Amtsråd, gårdejer Martin Jensen, gårdejer Arne Nielsen og gårdejer Hans P. Andersen. I 1929 blev Simon Pedersen valgt som formand for bestyrelsen og havnen blev indviet med æresport ved havnebroen. Udover fiskeriet transporteredes også store mængder gods over Mosede Havn. Især før anlæggelsen af betonvejen i 1934. I takt med at bundgarnsfiskeriet udvidedes i 1940'erne og 50'erne blev pladsen trang i den gamle havn. Fiskerne havde derfor stejlepladser forskellige steder inde i landet, og udenfor sæsonen skulle der også findes plads til flere tusinde bundgarnspæle. Bag havnen, på begge sider af havnebroen, blev der lavet bukke ude i vandet. Her opbevarede man de tunge og uhåndterlige bundgarnspæle. I 1969 blev havnen udvidet. Det gav mere rum til fiskernes arbejde og lystsejlerne kunne nu også få bådpladser i Mosede Havn. Havnen er en af de meget få, der har bevaret erhvervsfiskeriet som en lille del af den nuværende aktivitet.