Mosede Fort
Intro

Mosede Fort opført i 1913 udgør sammen med skyttegravslinjen Tunestillingen et samlet forsvarsværk, der viser Greveegnens helt specielle betydning for det danske neutralitetsforsvar under 1. verdenskrig. Fortet fungerer i dag som en museum for Danmark under 1. verdenskrig.

Mosede Fort er en del af Tunestillingen, som går til Veddelev ved Roskilde Et befæstningsanlæg fra 1. verdenskrig, som en del af Københavns søforsvar. Blev anlagt lige før og under 1. verdenskrig, som brød ud i 1914. Tunestillingen var det største befæstningsværk, som blev anlagt i Danmark af danskerne selv i det 20. århundrede. Opkaldt efter landsbyen Tune. ''Tunestillingen'' Regeringen bevilgede penge til opførelse af en ny landbefæstning syd for København i 1915. Den fik navnet Tunestillingen og løb fra Køge Bugt til Roskilde Fjord og strakte sig over ca. 22 km. Ikke en lige linje, men anlagt så man udnyttede terrænet bedst muligt. Det østligste punkt i Tunestillingen var Mosede Fort, som blev anlagt ved kysten udfor landsbyen Mosede nær Greve. Byggeriet sat i gang i 1913, altså før krigen. Arbejde udført ved håndkraft af de indkaldte soldater. Blev bygget for at forhindre landgangsforsøg i Køge Bugt. Større skibe kan komme tæt på kysten på grund af vanddybden. På selve fortet var der indkvarteret ca. 175 mand. De indkaldte soldater boede især i starten privat i området, hos værtsfamilier/kvarterværter. I 1917 stod en lejr til soldaterne færdig i Greve – Grevelejren.