Mosbjerggård


Mosbjerggård ca. 1909. Ane og Mads Vestergård m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 42. Matr 5a Lifstrup, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Gården udgjorde sammen med Vestergård en af Lifstrups gamle helgårde. I 1664 var helgården vurderet til 5 tdr. 1 skp. hartkorn og i 1688 omvurderet til 5 tdr 2 skp 2 alb hartkorn.

Helgården blev i begyndelsen af 1700-tallet delt i de to halvgårde hver med 2 tdr. 5 skp. 1 alb. hartkorn. I 1844 blev gården vurderet til 2 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 ¾ alb hartkorn. Bygningerne har altid haft deres nuværende placering. Om ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. I 1794 - gården tilhørte da Nørholm gods - blev fæstet overtaget af Hans Pedersen, som var født i Næsbjerg. Han blev samme år gift med Anne Jeppesdatter fra Alslev. Deres søn Peder Hansen blev 1815 gift med Maren Christensdatter, en datter af Christen Lauridsen fra Avlinggård. Den nye familie bosatte sig på gården, men modtog først fæstebrev fra Nørholm i 1823. Peder Hansen var desuden lægdsmand. Maren Christensdatter døde 1825, og Peder Hansen blev da året efter gift med Kirsten Nielsdatter fra Alslev sogn. I 1838 flyttede familien til Lindknud sogn og senere til Tjæreborg Sogn, hvor Peder Hansen var husmand og handlede med kobberstykker. I 1838 blev nyt fæstebrev udstedt til Mads Madsen fra Sig i Torstrup sogn. Han var gift med Ane Wilhelmsdatter, født i Rousthøjei Grimstrup sogn. Mads Madsen døde allerede 1862, men alligevel frikøbte enken gården fra Nørholm i 1865. Datteren Karen Madsdatter blev 1867 gift med Anders Christensen fra Vestergård i Astrup i Bryndum sogn, og de overtog samtidig gården. Anders ”Vestergård” var en meget aktiv mand i sognet og moderniserede den gamle gård. Hans første kone døde 1889. I 1898 blev han gift 2. gang med enken Kirsten Nielsdatter fra matr. 10 Lifstrup og flyttede over til hendes ejendom, men beholdt lidt jord fra gården. Sønnen Mads Andreas Christensen overtog da gården. Han blev året efter gift med Ane Ingeborg Jensen, en datter af Jeppe Jensen fra Egebjerggård i Lifstrup. De opdyrkede ligesom faderen en del hede og tilplantede det dårligste jord med fyrretræer. Jorden blev herefter udstykket, noget eng blev frasolgt, heden på modsatte side af hovedvejen blev frasolgt til 2 nye ejendomme, og 60 tdr. l. blev udstykket til ejendommen Stigsinggård til en datter og svigersøn. I 1940 blev sønnen Jeppe Vestergård Christensen gift med Anna Rahbæk fra Forum i Bryndum sogn, og de overtog gården samme år. De drev gården til 1971 og flyttede herefter til Varde. Sønnen Vagn Vestergård overtog da gården og blev året efter gift med Solveig Jensen fra Nordfyn. Han moderniserede gården og tilkøbte jord. De solgte gården i 1988. 1989 blev gården overtaget af Bernadus og Liduina Stamsnyder fra Holland. De tilkøbte ca. 45 tdr. l. fra Stigsinggård og 28 tdr. l. fra Lifstrupgård i 2001. I dag tilhører gården Richard Johannes Botterhuis, som også ejer Alslev Møllegård. Han overtog gården 2006. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016