Mosbjerggård


Mosbjerggård ca. 1909. Ane og Mads Vestergård m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 42. Matr 5a Lifstrup, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Gården udgjorde sammen med Vestergård en af Lifstrups gamle helgårde. I 1664 var helgården vurderet til 5 tdr. 1 skp. hartkorn og i 1688 omvurderet til 5 tdr 2 skp 2 alb hartkorn.

Helgården blev i begyndelsen af 1700-tallet delt i de to halvgårde hver med 2 tdr. 5 skp. 1 alb. hartkorn. I 1844 blev gården vurderet til 2 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 ¾ alb hartkorn. Bygningerne har altid haft deres nuværende placering.

Den gamle helgård tilhørte før 1638 Skodborghus. Ejeren af Skodborghus Manderup Abildgaard solgte fæstegården til Ølufgård ca. 1638. I den forbindelse beholdt han noget eng ved Hyllerslev i Janderup sogn (som før 1600 havde været tilknyttet helgården).

I forbindelse med Ølufgårds krise omkring 1660 blev helgården frasolgt Ølufgård. 1664 tilhørte den Jørgen Lange til Riber Kærgård. Da Lunderup ved Varde senere blev overtaget af ejeren af Riber Kærgård i 1679, overgik den gamle helgård til Lunderup. Lunderup blev 1726 samlet med Enderupholm og Nørholm godser. Dermed var Mosbjerggård en fæstegård under Nørholm, og det fortsatte den med at være indtil 1865, hvor gården blev frasolgt til gårdfæsteren.

Fra ca. 1626 tilhørte fæstet af gården Ebbe Mortensen. 1638 var fæstet overtaget af Anders Pedersen (Anders Frøsig), som var gift med Kirsten. Han var der endnu 1655. Gårdfæsteren ca. 1662 - 1668 på helgården var Peder Nielsen Nyeland. Fra 1668 var det Hans Andersen fra Rousthøje i Grimstrup sogn (se Vestergård). 2 af hans sønner delte fæstet af helgården. Sønnen der overtog fæstet af Mosbjerggård var Hans Hansen. Hans kone døde vistnok 1737. Deres søn, som også hed Hans Hansen, blev 1739 gift med Ingeborg Madsdatter, som stammede fra Agervig i Næsbjerg Sogn. De overtog fæstet omkring giftermålet.

De nye fæsteres datter Kirsten Hansdatter blev 1767 gift med Peder Lauridsen fra Tange i Torstrup Sogn, og han overtog fæstet. De havde fæstet frem til 1782 og flyttede da til Gjesing i Bryndum Sogn.
Nyt fæstebrev blev udstedt til Peder Christensen fra Bjerremose, Horne Sogn. Han var 1780 blevet gift med Dorthe Marie Christensdatter fra Lervad, Horne Sogn. Denne Peder Christensen var ikke blevet udtaget til landsoldat p.g.a. sin meget lave vægt. Familien fik ingen børn og havde kun fæstet indtil 1794. Herefter flyttede de over i et jordløst hus, hvor de lavede jydepotter – familien stammede netop fra en af landets mest udprægede jydepotteegne.

I 1794 blev fæstet overtaget af Hans Pedersen, som var født i Næsbjerg. Han blev samme år gift med Anne Jeppesdatter fra Alslev. Deres søn Peder Hansen blev 1815 gift med Maren Christensdatter, en datter af Christen Lauridsen fra Avlinggård. Den nye familie bosatte sig på gården, men modtog først fæstebrev fra Nørholm i 1823. Peder Hansen var desuden lægdsmand. Maren Christensdatter døde 1825, og Peder Hansen blev da året efter gift med Kirsten Nielsdatter fra Alslev sogn. I 1838 flyttede familien til Lindknud sogn og senere til Tjæreborg Sogn, hvor Peder Hansen var husmand og handlede med kobberstykker.

I 1838 blev nyt fæstebrev udstedt til Mads Madsen fra Sig i Torstrup sogn. Han var gift med Ane Wilhelmsdatter, født i Rousthøjei Grimstrup sogn. Mads Madsen døde allerede 1862, men alligevel frikøbte enken gården fra Nørholm i 1865. Datteren Karen Madsdatter blev 1867 gift med Anders Christensen fra Vestergård i Astrup i Bryndum sogn, og de overtog samtidig gården. Anders ”Vestergård” var en meget aktiv mand i sognet og moderniserede den gamle gård. Hans første kone døde 1889. I 1898 blev han gift 2. gang med enken Kirsten Nielsdatter fra matr. 10 Lifstrup og flyttede over til hendes ejendom, men beholdt lidt jord fra gården.

Sønnen Mads Andreas Christensen overtog da gården. Han blev året efter gift med Ane Ingeborg Jensen, en datter af Jeppe Jensen fra Egebjerggård i Lifstrup. De opdyrkede ligesom faderen en del hede og tilplantede det dårligste jord med fyrretræer. Jorden blev herefter udstykket, noget eng blev frasolgt, heden på modsatte side af hovedvejen blev frasolgt til 2 nye ejendomme, og 60 tdr. l. blev udstykket til ejendommen Stigsinggård til en datter og svigersøn.
I 1940 blev sønnen Jeppe Vestergård Christensen gift med Anna Rahbæk fra Forum i Bryndum sogn, og de overtog gården samme år. De drev gården til 1971 og flyttede herefter til Varde.
Sønnen Vagn Vestergård overtog da gården og blev året efter gift med Solveig Jensen fra Nordfyn. Han moderniserede gården og tilkøbte jord. De solgte gården i 1988.

1989 blev gården overtaget af Bernadus og Liduina Stamsnyder fra Holland. De tilkøbte ca. 45 tdr. l. fra Stigsinggård og 28 tdr. l. fra Lifstrupgård i 2001.

I dag tilhører gården Richard Johannes Botterhuis, som også ejer Alslev Møllegård. Han overtog gården 2006.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991