Morgenrøden
Intro

Niels Hansen Jacobsen, 1919, gravsten med skulptur af bronze.

''Publiceret''

'Morgenrøden' er gengivet som som en smuk, ung kvinde, der spreder sine vinger ud over gravstedet. Englen som gravsymbolik ses flere steder på Niels Hansen Jacobsens gravsen, men det er karakteristisk at denne engel ikke er sørgende, men udstråler ungdom, styrke og skønhed. Der findes to versioner af 'Morgenrøden' på henholdsvis Holbæk Kirkegård, hvor Niels Hansen Jacobsens første kone Gabriele Rohde ligger begravet, og her på Vamdrup Kirkegård, hvor man finder familien Jørgensens familiegravsted

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) blev født og voksede op i Vejen, hvor hans familie har hørt til i de grundtvigianske kredse omkring Askov Højskole. Han fik sin uddannelse som billedhugger på Kunstakademiet i København i perioden 1884-1888. Læs mere om kunstneren: [http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samlingen/nhj/nhjbiografi.htm http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samlingen/nhj/nhjbiografi.htm] [https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Hansen_Jacobsen https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Hansen_Jacobsen]

Skulpturen tilhører Kolding Kommune