Mordet i Nysted 1848


Gl Torv 10-12 . Huset lå på grunden til højre.


Postmester Carl Magnus Staffeldt, boede Adelgade 91, Nysted.

Intro

I krigsåret 1848 blev der bestået et mord i Nysted. Historien er her genfortalt af stiftsfycikus C. A. Hansen, forfatteren til Nysted Krøniken.

Mordet: I krigsåret 1848 blev der ved sommertid begået et mord i Nysted. Den myrdede var en tyskfødt enke Kähler*, ”Mutter Gretchen” kaldet. Hun ejede en del penge, der nævnes 1.200 rd., og boede i et lille hus på det gamle torv (nr. 10) i Adelgades forlængelse, sammen med en søn eller plejesøn. Han var efter middag gået til eksamen i skolen.

* Se Persongalleri.
Begivenheden: Tidligt på eftermiddagen ville postmester Staffeldt (Adelgade 91) gå ind til hende for at bytte nogle seddelpenge – hun var altid ved mønt – men fandt imod sædvanen døren aflåset og syntes at høre en klynkende lyd derindefra. Han bragte først sin lille datter, som var fulgt med hjem og gik så atter derhen. Da var døren åben, og idet han trådte ind, hørte han køkkendøren blive lukket. I første stue traf han ingen, men i det ved siden af beliggende lille, mørke sovekammer, så han konens blodige lig oppe under sengen og i køkkenet lå en blodig økse.

Anholdelsen: Han fik folk tilkaldt, og mistanken rettedes straks mod en tidligere straffet person, væver Krøyer-Sørensen, der i den senere tid havde haft sin gang i huset. Nogle mænd gik til hans hjem i Østergade, hvor de traf konen i færd med at vaske noget af mandens tøj, der var blodigt. Hun sagde, at blodet skyldtes svineslagtning. Manden, sagde hun, er gået til Stubberup for at hente en væverstol. Der sendtes derfor folk ud for at finde ham og hen ad aften blev han truffen i Hestehaven og anholdt. Der var blod på hans skjorteærmer, hvilket efter hans angivelse skyldtes næseblødning.

Rettergang og dom: Efter arrestationen nægtede han hårdnakket at være gerningsmanden, og først ved juletid gik han til bekendelse. Han påstod, at patriotisme havde spillet en væsentlig rolle som baggrund – det var jo i krigens tid. Konen skulle have været tysksindet og have kaldt Kongen en dum dreng. Pengene havde han nedgravet ved et træ i Hestehaven, hvor de efter hans anvisning fandtes. Dommeren, der nødig ville overvære en henrettelse, fremhævede stærkt det patriotiske træk i handlingen, og morderen slap på grund af denne formildende omstændighed med livsvarig tugthusstraf. Efter 19 års forløb benådedes han og henlevede sine sidste leveår i fattighuset i Kettinge, hvor han var forsørgelsesberettiget.


Margrethe Kähler, født Jøde. Enke efter spækkøber Gunnar Rasmussen Kähler i Nysted. Død 7/4 1848 i Nysted og begravet samme år 14. april. Født i Heiligenhafen. Hun blev 55 år. Dødsårsag: Dræbt. Gunnar Rasmussen Kähler, født i Tønsberg i Norge. Død 7/12 1847 i Nysted og begravet samme år 14/12. Gift og spækkøber i Nysted, og søn af skipper Kähler i Tønsberg i Norge. Han blev 57 år. Dødsårsag: Leversyge.


Det grundmurede dobbelthus - nr. 10-12 - blev opført som to beboelser af Jens Jensen i 1868. I 1880 deltes huset i to matrikler.
Bebyggelsen på den samlede ejendom hjemsøgtes af brand to gange i forrige århundrede. Første gang den 10. februar 1831, hvor kaptajn Bjerrings gård med elleve fag forhus, sidehus og baghus brændte. Anden gang den 12. juni 1867, hvor spækhøker Jørgen Schrøders nifags forhus brændte.

* Oplysninger Huse i Nysted, 1982.

Af samme kan man se, at Gunnar Rasmussen Kähler og hustru ejede Gl. Torv 10 fra 1834-50. Efter mandens død i 1847 boede hustruen videre i huset indtil mordet på hende fandt sted.
Efterfølgende er huset solgt til ovennævnte spækhøker Jørgen Schrøder, som solgte det videre til Jens Jensen i 1867.