Monument på Odden Kirkegård


Søslaget ved Sj. Odde 1808. Linieskibet Prins Christian Frederik i kamp mod engelske skibe den 22. marts 1808.


Mindesmærke på Odden Kirkegård. Mindesmærke for de faldne ombord på linieskibet Prins Christian Frederik.

Intro

På Odden Kirkegård står en mindesøjle over faldne søfolk fra linieskibet Prins Christian Frederik. De faldt under et dramatisk slag ved Sjællands Odde den 22. marts 1808. Skibet forlod Helsingør den 21. marts med en besætning på 576 mand...

På Odden Kirkegård står en mindesøjle over faldne søfolk fra linieskibet Prins Christian Frederik. De faldt under et dramatisk slag ved Sjællands Odde den 22. marts 1808. Skibet forlod Helsingør den 21. marts med en besætning på 576 mand. To tredjedele af besætningen var norsk og en tredjedel dansk. Kaptajn C. W. Jessen havde ordre til at sejle til Storebælt for at beskytte et spansk-fransk hjælpekorps med kurs mod Sydsverige. Under sejladsen mod Storebælt observerede man britiske skibe i farvandet. Sidst på dagen begyndte slaget. Efter heftig ildkamp gik skibet ned klokken 22.30. 69 besætningsmedlemmer døde og 137 blev såret. ''Grundtvig skrev om slaget ved Odden'' Mindesmærket på Odden Kirkegård blev rejst af Lorentz Fribert til Annebjerggård. Danmarks store digter og teolog N.F.S. Grundtvig har skrevet inskriptionen: DE SNEKKER MØDTES I KVELD PAA HAV OG LUFTEN BEGYNDTE AT GLØDE DE LEGED ALT OVER DEN AABNE GRAV OG BØLGERNE GJORDES SAA RØDE HER ER IEG SAT SOM EN BAUTASTEEN AT VIDNE FOR SLÆGTER I NORDEN DANSKE DE VARE HVIS MØRE BEEN UNDER MIG SMULDRE I IORDEN DANSKE AF TUNGE AF ÆT OG AF ID THI SKAL DE NÆVNES I LØBENDE TID FÆDRENES VÆRDIGE SØNNER Mindesmærket er tegnet af fontainemester Peder Friis og udført af billedhugger C.F. Køppen. Frederik den Sjette godkendte mindesmærket på billedehuggerpladsen i København den 4. marts 1810.