Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt


I anledning af 75 året for befrielsen var borgmesteren for Randers Kommune rundt for lægge en krans ved monumentet på Skovbakken


Afsløringen af Anders Hoffmanns "Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt den 5. maj 1949.


"Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt" som står på Skovbakken i Randers.

Intro

På toppen af Skovbakken står Anker Hoffmanns ”Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt”. Den blev afsløret den 5. maj 1949.

Ved Randers Byråds første møde efter befrielsen den 7. maj 1945 foreslog borgmester Chr. Sørensen, at byen skulle opsætte et mindesmærke for frihedskampens faldne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og fulgt op med dannelsen af en komité, som skulle arbejde for sagen.
Fra starten var man klar over, at man ønskede en åben konkurrence, og komiteens første opgave blev at beskrive konkurrencebetingelserne. Monumentet skulle rejses på Skovbakken. Den 11. november 1946 meddelte dommerkomiteen, at billedhugger Anker Hoffmann og arkitekt Arne Jacobsen havde vundet konkurrencen med en skulptur af en ung kvinde, der bøjer sig over en brudt marterpæl. Komiteen var betænkelig ved vinderprojektets udformning af pladsen omkring skulpturen med relieffer og inskriptioner, men man var overbevist om skulpturens smukke kvindeskikkelse og den almenfattelige symbolik bag monumentet.
Statuen blev afsløret den 5. maj 1949. Efter afsløringen fortalte Anker Hoffmann pressen om sin ide: ”Den jyske kvinde, ikke mindst i Randers Amt, havde lidt så meget og bragt så store ofre. Den jyske bondepige, der dvæler ved det sted, hvor hendes kæreste, mand, søn eller broder har vædet jorden med sit blod for Danmarks frihed. Hun har fyldt sit forklæde med skovbundens blomster for at smykke stedet. Som tegn på, at den onde tid er forbi, har modstandsbevægelsen hugget marterpælen over.” Figurens sokkel og pladsen omkring monumentet blev udført efter Arne Jacobsens tegning. Pladsen blev brolagt med gamle brosten fra byens gader. Sokkelinskriptionen blev affattet efter forslag fra digteren Alex Garff.