Monument for Charlotte Trap de Thygeson


Intro

Anne Marie Carl-Nielsen Monument for Charlotte Trap de Thygeson, ca. 1935 Monument, granit

Anne Marie Carl-Nielsen portrætterede en lang række af sin tids fremtrædende personer i buster og medaljoner til mindesten og gravmæler, og flere steder kan man støde på hendes portrætarbejder bl.a. på fødeegnen i og ved Kolding.
Nær Fredericia ved indkørslen til alleen til herregården Damgård står en mindesten over en tidligere ejer, frk. Charlotte Trap de Thygeson (1856-1934). I stenen sidder en portrætmedaljon i bronze, og ovenpå stenen står en hugget en kurv, som bugner med Damgaards karakteristiske frugter; pærer og nødder. Damgård var et af Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsens foretrukne refugier.


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945, f. Brodersen) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – og en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller rollen kvinde og mor. Hun var den første kvinde, der udstillede på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund. Anne Marie Carl-Nielsen var naturalist, og hendes mange skitser røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.