Mogenstrup kirke


L. A. Ring (1854-1933): Folk som går fra kirke, Mogenstrup. 1889. Olie på lærred, 79 x 105 cm. Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Intro

L. A. Ring (1854 - 1933) havde rod i det sydsjællandske landskab. Herfra udgik hans verden og her skildrede han landskabet og menneskene.


Motivet med Mogenstrup Kirke skildrede Ring flere gange. I denne version er stemningen nærmest knugende.
Det centrale motiv i billedet er de sortklædte kirkegængere, der er på vej hjem fra gudstjeneste, forrest kommer kvinderne og bag dem mændene. De bevæger sig i en let bugtet linje, frontalt frem gennem billedet. Processionen bevæger sig i et efterårslandskab som domineres af de nøgne stammer og den lave stråtækte beboelse.
Samværet om den kirkelige handling har ikke forplantet sig til et samspil mellem figurerne; de er isolerede, og virker snarest til at have fundet fortabelsen end frelsen, og det virker næsten som om troen snarere separerer end den samler. Personerne virker knugede og fysisk slidte – hvilket er typisk for Ring der havde et stort engagement i bøndernes og arbejdernes kamp for sociale og økonomiske forbedringer.

Denne form for usentimental realisme er ofte blevet tolket som et udtryk for Rings ateistiske livsholdning, hvor han i sine motiver kredser om menneskets vilkår i en verden uden en guddommelig overbygning.