Mogenstrup helligkilde

Mogenstrup Kirke

Intro

Mogenstrup Kirke blev anlagt i forbindelse med en hellig offerkilde, der antagelig har rødder i hedensk tid. Kildemarkederne ophørte så sent som i 1882.

Den højt beliggende middelalderlige kirke i Mogenstrup blev anlagt i forbindelse med en hellig offerkilde, der antagelig har rødder i hedensk tid. Da kristendommen kom til Danmark blev det gamle helligsted overtaget af kirken og derpå viet til Sct. Magnus – eller på dansk Sct. Mogens. Det er således den katolske helgen, der har givet navn til landsbyen. Kirken er opført i 1100-årene med kor og skib af kampesten med detaljer i kridtsten. Omkring år 1500 blev kirken kraftigt udvidet med sakristi, våbenhus, vestforlængelse og tårn. I kirken ses fine kalkmalerier: heriblandt en dommedagsscene fra omkring 1425 samt en korsbæringsscene fra omkring 1475, der muligvis er udført af samme maler, som har dekoreret Christian d. 1. kapel i Roskilde Domkirke. Det synlige minde i kirken om kildens betydning er en kildeblok indmuret i våbenhusets østvæg. Et hul i muren sørgede for, at kildeblokken også kunne benyttes udefra af de valfartende – oftest fattige, svage, krøblinge og syge. I forbindelse med kilden opstod såkaldte kildemarkeder med handel, og omkring kilden opstod efterhånden en bymæssig bebyggelse. Kildemarkederne ophørte så sent som i 1882. Kilden lå oprindelig i den fredede Kirkeskov tæt ved kirken, men i forbindelse med ny vejføring i 1824 blev den ledt til skovens udkant på vestsiden af den nye vej, hvor kilden stadig kan ses, omend det er noget forfaldent.