Mogenstrup gl. skole 1940-1962


Mogenstrup gl. Skole

Intro

Skolen blev opført i 1940 til erstatning for Pederstrup Skole. Skolen blev nedlagt i 1962, hvor 32 børn overførtes til Næstelsø Skole.

På skolen var indrettet skolekøkken og sløjdlokale, som også blev benyttet af de ældste klasser fra Næstelsø Skole. Da skolen lukkede havde den to lærere ansat. Lærer Lund Jensen døde samme år og lærer Fru Banke gik på pension. Skolen blev ombygget til kommunekontor for den nydannede Fladså Kommune. De oprindelige bygninger blev revet ned i 2009 og et nyt lille lokalcenter opførtes. Adresse: Lovvej 1, 4700 Næstved

''Publiceret''