Moesgård


Hovedbygningen på Moesgård stod tidligere hvidkalket, men er i forbindelse med renoveringen 2008 ført tilbage til sin oprindelige rosafarve fra 1780.

Intro

Til daglig emmer Moesgårds gamle bygninger af liv, idet de udgør den fysiske ramme for studiet af arkæologi og antropologi ved Aarhus Universitet. Moesgårds klassicistiske hovedbygning blev opført i 1780-1784 af Christian Frederik Gyldenkrone, hvis slægt ejede herregården i 150 år.

''Historien om Moesgård'' Gennem arv kom Moesgård i 1651 til den godsrige adelsmand og rentemester Mogens Friis. Han solgte dog i 1662 herregården til den hollandske købmand Gabriel Marselis, der netop havde modtaget en mængde gods omkring Aarhus, som betaling for kronens lån under Karl Gustav-Krigene (1657-1660). Gabriel Marselis’ søn, Vilhem, arvede i 1673 en stor del af sin faders besiddelser, og i 1673 oprettede han baroniet Vilhelmsborg, hvorved han blev ophævet til baron under navnet Gyldenkrone. Moesgård blev dog ikke indlemmet i baroniet, men fortsatte med at være tæt knyttet til dette. Moesgård og baroniet forblev i Gyldenkrone-slægtens eje i hele 150 år. Dog opstod der en krise i sidste halvdel af 1700-tallet, da gesandt og baron Christian Frederik Gyldenkrone levede over evne, og ved sin død i 1788 havde belånt sine godser for mere end deres værdi. Sønnen, Frederik Julius Christian Gyldenkrone, overtog baroniet, men måtte købe Moesgård på auktion. Det lykkedes ham i første omgang at bringe godset på fode, men også han måtte i sidste ende give fortabt, og i 1822 blev Moesgård igen solgt på auktion – denne gang til statskassen. Fra 1838 og frem til 1960 var Moesgård ejet af familien Dahl. Herefter overgik ejerskabet til Aarhus Amt og en række nærliggende kommuner, som indrettede den gamle herregård til museum for arkæologi og etnografi. I 2014 åbnede Moesgård Museum en ny udstillingsbygning i international klasse. Herregårdens bygninger anvendes i dag til kontor- og undervisningslokaler for antropologi og arkæologi ved Aarhus Universitet. ''Markante ejere'' 1651-1662: Mogens Friis 1662-1673: Gabriel Marselis 1673-1683: Vilhelm Marselis Gyldenkrone 1788-1822: Frederik Julius Christian Gyldenkrone 1838-1872: Torkild Christian Dahl Læs mere om Moesgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/moesgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Moesgårds nuværende hovedbygning blev opført af Christian Frederik Gyldenkrone i årene 1780-1784 under tilsyn af bygmester Christian Zuber. Hovedfløjen står i to etager over høje kældre med rødt afvalmet tegltag. Mod gårdsiden er en svagt fremspringende midtrisalit med ovenstående gårdur og på havesiden er en halvrund karnap i to etagers højde. Hovedfløjen flankeres af to mindre sidepavilloner i én etage, som med deres buede form giver bygningens klassicistiske arkitektur et særligt præg. Knap en km sydvest for den nuværende hovedbygning er der fundet rester efter Moesgårds tidligere bebyggelse. Denne gård lå i et moset område, hvorved Moesgård fik sit navn. ''Omgivelser'' Hovedbygningen på Moesgård ligger aksefast med det store avlsanlæg, som i dag er indrettet med kontorer og undervisningslokaler. På den østlige side af hovedbygningen ligger herregårdsparken med gamle træer, små søer og et lysthus. Samtlige indfaldsveje som fører til Moesgård er beplantet med fine alleer. Vest for herregården er opført Moesgård Museum, og øst for Moesgård ligger er et frodigt skovområde samt Skovmøllen, der tidligere hørte under herregården, og få kilometer væk kysten og stranden ud til Aarhus Bugten. ''Bygninger og gods'' 1673: Baroniet Vilhelmsborg oprettet – Moesgård ikke indlemmet 1780-1784: Hovedbygning opført 1960-1964: Moesgård Museum 2014: Ny udstillingsbygning indviet

''Fakta'' Adresse: Moesgaard Allé 20, 8270 Højbjerg Kommune: Aarhus Tidligere: Aarhus amt, Ning herred, Mårslet sogn Ejer: Moesgaard Museum (2017) Funktion: Kontor og undervisningslokaler for Aarhus Universitet (2017) Størrelse: Eng 31 ha, skov 47 ha, park/have 10 ha, andet 16 ha (2017) Offentlig adgang: Der er offentlig adgang til museum og park Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The former farm buildings of Moesgård are filled with life, as they welcome the students at the Department of Archeology and Anthropology at Aarhus University. Moesgårds classicistic main building was erected in 1780-1784 by Christian Frederik Gyldenkrone, whose family owned the estate for 150 years. In 1960, the estate was sold to the County of Aarhus, which safeguarded the surrounding for recreational purposes and established the former manor house as a museum for archaeology and anthropology.

''Publiceret''