Mobiliseringsstation Esbønderup


Garageanlæg.

Intro

Mobiliseringsstationen i Esbønderup var ét af Civilforsvaret ti ens depoter. Stationen blev bygget i 1959 og rummede udrustning til genindkaldt personel til Civilforsvarskorpset. Hele anlægget var opbygget omkring fire store depotbygninger og en central garageplads...

Mobiliseringsstationen i Esbønderup var ét af Civilforsvaret ti ens depoter. Stationen blev bygget i 1959 og rummede udrustning til genindkaldt personel til Civilforsvarskorpset. Hele anlægget var opbygget omkring fire store depotbygninger og en central garageplads. Genindkaldte civile skulle i tilfælde af krig møde her og få udrustning udleveret. Tilsvarende skulle mange civile køretøjer møde på stationen. Anlægget er bygget med separat indgang og udgang, så personel, køretøjer hurtigt kunne sendes gennem stationen, sættes sammen med udrustningen og fortsætte til udrykningsstationer omkring hovedstadsområdet; en slags nød-brand- og redningsstationer. Mobiliseringsstationen blev afviklet i begyndelsen af 1990’erne og har siden 1997 rummet Beredskabsstyrelsens Museumsdepot. ''Krigen venter i skoven'' Dansk totalforsvar under den kolde krig var et mobiliseringsforsvar. Rundt om i landet opbyggede civilforsvaret derfor depoter med udrustning til genindkaldte værnepligtige i tilfælde af en mobilisering. I magasinbygningerne på Civilforsvarets mobiliseringsstation i Esbønderup lå udrustning klar til flere hundrede brandmænd og reddere. Færdige pakninger med materiel lå klar, så udskrevne lastbiler og varevogne hurtigt kunne omdannes til brandbiler og ambulancer og bemandes med indkaldt personel. Samtidig stod særlige køretøjer og pumper klar i stationens garager sammen med andet materiel, så udskrevne, civile køretøjer hurtigt kunne omdannes til krigsbrug. De færreste kendte til, at alt til krigen lå klar i depoter i de danske skove.