Mjolden Mindepark


Mindesten for Niels Andersen Hansen i Mjolden Mindepark. Foto: Henrik J. Møller


Mindesten for Kristen Kold i Mjolden Mindepark. Foto: Henrik J. Møller


Genforeningsstenen i Mjolden Mindepark. Foto: Henrik J. Møller


Mindesten for Knud Lausten Knudsen i Mjolden Mindepark. Foto: Henrik J. Møller


Mindesten for bådulykken på Brede Å i Mjolden Mindepark. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Mjolden Mindepark er en lille park med en række forskellige mindesten, der fortæller om egnens historie.

Midt i Mjolden by findes en lille mindelund med flere forskellige mindesten.

En mindesten er rejst til minde om Kresten Kold (rejst uvist hvornår). Han virkede i årene 1838-41 som huslærer hos Niels Andersen Hansen og Knud L. Knudsen. Her erfarede han at terperi ikke er sagen i undervisning, men kun den levende fortælling.

Neden for mindestenen findes to små mindesten for Niels Andersen Hansen og Knud L. Knudsen. Kresten Kold boede hos Niels Andersen Hansen, Kristen Koldsvej 2 og var huslærer for hans børn ligesom for Knud L. Knudsens børn. I 1849 blev Niels Andersen Hansens hjem besat af slesvig-holstenske dragoner, men de blev jaget på flugt af landstormen den 19/1-1949. Landstormens våben var blevet fremstillet af smeden i Mjolden og findes nu på Tønder Museum og Skærbæk Museum. Niels Andersen Hansen blev valgt til folketingsmand for de kongerigske enklaver i 1853-55 og blev ridder af Dannebrog. Han byggede en mølle ved gården i Forballum, men flyttede senere til Randerup og flyttede møllen med.

En helt anden mindesten, minder om bådulykken på Brede Å i 1912. Den danske Ungdomsforening i Skærbæk havde genvisit af gæster fra Sjælland og Sundeved. På en bådtur i Brede Å kæntrede båden trods bådførerens forsikringer om det modsatte. 12 passagerer druknede. blev idømt otte måneders fængsel for ulykken. Mindestenen rejstes først ved Brede Å nær Hybjerg. Senere flyttedes stenen til Mjolden Færgegård og til sidst blev den flyttet til sin nuværende position i mindeparken i Mjolden.

Endelig findes der genforeningsstenen fra 1920.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.
H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler i Skærbæk Kommune. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 12, 1998