Misthusum


Udsigt mod Misthusum fra Ballum Øaterende. Udsigt over Ballum enge, hvor landsbyen Misthusum lå til o. 1800.


Markmandshuset i Misthusuim. Huset er opført o. 1810 af nedbrydningsmaterialer fra den ødelagte landsby, Mistjhusum i Ballum Enge

Intro

Misthusum var en lille landsby, der lå på otte små kunstige høje i marsken sydvest for Skærbæk mellem Bredeå og Røgelstrømmen. Udgravninger viser, at landsbyen blev grundlagt i 1200-tallet. Misthusum blev adskillige gange ødelagt af stormflod, især stormfloden i 1634...

Misthusum var en lille landsby, der lå på otte små kunstige høje i marsken sydvest for Skærbæk mellem Bredeå og Røgelstrømmen. Udgravninger viser, at landsbyen blev grundlagt i 1200-tallet. Misthusum blev adskillige gange ødelagt af stormflod, især stormfloden i 1634. Indbyggerne vendte dog hver gang tilbage og byggede landsbyens gårde op igen. I 1811 fraflyttede de sidste beboere omsider landsbyen, og de sidste gårde blev revet ned. Af nedbrydnings-materialer blev der bygget et lille hus på et af værfterne til brug for markmanden. Det var en lønnet hyrde, som om sommeren holdt øje med kvæget i Ballum Enge. ''Myten om "Den svorne vej"'' Markmandsordningen eksisterede til lidt ind i 1900-tallet. I dag står markmandshuset tomt og åbent for besøgende. Huset ejes af Museum Søndejylland. Fra Hjemsted Banke går den gamle markvej til markmandshuset. Denne vej kaldes ”Den svorne vej” på grund af sin historie. Det fortælles, at bønderne i Skærbæk og i Misthusum var blevet uenige om, hvem der ejede vejen. Da parterne skulle aflægge ed på ejerskabet til vejen, fyldte bønderne fra Misthusum jord fra deres egne marker i deres støvler og svor, at den jord, de stod på, var deres. Alle de bønder, der svor falsk, døde på voldsomme måder og blev kun reddet fra helvede ved en from piges mellemkomst.