Missionshuset, Museumsgade 15 i Maribo


Fra Missionshusets opførelse var bygningen forsynet med et spir over indgangspartiet. Arkivet har ingen oplysninger om, hvornår dette er nedrevet.


Bygningen set fra Museumsgade - B5971


Foreningen fejre sit 90 års jubilæum i 1988 - B8218


Missionshuset i Maribo


Missionshusets adgangsdør

Intro

Missionshuset for Indre Mission blev opført i 1898 af bygmester E. P. Eriksen. Huset blev kaldt Eben Ezer, hvilket betyder Hjælpens Sten.

Indre Mission i Maribo

Indre Mission kom til Maribo i 1883. Inden missionshuset blev opført blev de offentlige missionsmøder afholdt forskellige steder i byen, fx i Rådhusets sal eller om sommeren i Bangs Have. Der blev især blandt tilflyttere, der levede isoleret i sognene, dannet små indremissionske kredse. Men også i de sogne, der havde stærk tradition for kirkegang, vandt Indre Mission frem.
Med Indremissionær Karl Jensen blev der fra 1895 stiftedes søndagsskole, og KFUK.

I 1898 blev missionshuset indviet af Pastor Vilhelm Beck, formand for Indre Mission. Indvielsen blev afholdt i missionshuset, og ikke i Domkirken, sådan som missionen havde sat sig for.

I 2015 har Indre Mission stadig missionshus her.