Missilerne ved Sigerslev


Eftersyn i sommervarmen. En radar i ét af radartårnene på Mandehoved får et eftersyn. Luftværnsbatterierne ved Kongelunden og i Sigerslev skiftedes til at have højt beredskab, så man kunne servicere udstyret.


Flyvestation Sigerslev lukkes. Flaget hales ned for sidste gang på kasernen på Flyvestation Sigerslev i marts 1985. De første flygtninge er allerede flyttet ind på kasernen.


Klar til affyring. To NIKE luftværnsmissiler ligger klar på affyringsramperne i afskydningsområdet på Gydevej. Missilerne kunne køres på skinner ind i hangaren bagved. Missilerne her havde konventionelle ladninger. Det ses på spidsen af missilet.


Missilhangar på Gydevej. Afskydningsområdet til missiler på Gydevej findes stadig. Det er i dag privat område og ikke tilgængeligt. Missilhangarerne står her stadig, men missilerne er væk.


Klar til atomvåben. Dobbelte pigtrådshegn og vagttårne beskyttede to af affyringssektionerne i missil-området på Gydevej. Sikkerheden var høj, så man var klar til at modtage atomsprængladninger.

Intro

Stevnsfort var ikke det eneste store militære anlæg på Stevns under Den Kolde Krig. NIKE-luftværnsbatteriet i området omkring Sigerslev og Mandehoved var ét af de andre omfattende militære anlæg, der blev bygget...

Stevnsfort var ikke det eneste store militære anlæg på Stevns under Den Kolde Krig. NIKE-luftværnsbatteriet i området omkring Sigerslev og Mandehoved var ét af de andre omfattende militære anlæg, der blev bygget. Det blev taget i brug af Flyvevåbnet i 1962 og indgik altid i et 5-minutters beredskab. Missilerne skulle dog ikke forsvare Stevns men var en del af Københavns luftforsvar. Flyvestationen bestod af tre dele: Kontrolområdet med radarer og battericentralen blev bygget på Mandehoved. Tårnene fra radarerne kan stadig ses. 900 meter derfra byggede man selve affyringsområdet, hvor de store NIKE-missiler var opstillet. Endeligt blev der bygget en stor kaserne ved Mandehoved sammen med værksteder, et soldaterhjem og en stribe tjenesteboliger. Kasernen er i dag asylcenter, mens Stevns Naturcenter har til huse i det tidligere soldaterhjem. Flyvestationen lukkede i 1983. ''Atomvåben på Gydevej'' Gydevej forbinder Store Heddinge og Stevns Klint. Her byggede Flyvevåbnet i 1961-62 et afskydningsområde til langtrækkende NIKE luftværnsmissiler. Afskydningsområdet husede en eskadrillebygning med kontorer og indkvartering til de vagthavende samt værksteder og garager. Bag separate pigtrådshegn fandtes tre afskydningssektioner, hver med en hangar til affyringsramper med seks skudklare missiler. To af afskydningssektionerne var særligt godt sikrede med dobbelte pigtrådshegn, løbegange til hunde, projektører og vagttårne. Herfra kunne man på få timer udruste missilerne med atom-sprænghoveder og affyre dem mod fjendtlige fly eller skibe. Sprænghovederne lå der ikke i fredstid, og spørgsmålet var om amerikanerne overhovedet ville føre dem til Danmark i en krisesituation. Men på Gydevej var man klar. Missilerne blev fjernet i 1983 og området solgt i 2004.