Minkavl


Minkavlshaller

Intro

Skrevet af Hanne Jensen, Hvide Sande Når man kommer kørende ad Klitvejen, ser man mange lange lave haller - enten liggende syd/nord eller øst/vest. Mange undrer sig over, hvad der produceres i disse haller. Det er minkfarme. Siden 30-erne har der været pelsdyravl på Klitten.

Vejrforholdene er optimale – masser af frisk luft og om sommeren aldrig så høje temperaturer som inde i landet. Herude ved kysten er det også nemt at komme til frisk fisk, som er en stor bestanddel af pelsdyrenes daglige foder. I dag er det udelukkende minkavl, man beskæftiger sig med på Klitten. Minken stammer fra Canada og i 1928 startede man med minkavl i Danmark. I dag er der ca. 1400 farme som beskæftiger ca. 6.000 mennesker og siden 2005 har vi, i Danmark, været den største producent af minkskind. Minkene parres i marts, 2-3 gange og omkring 20. april kommer de første små minkunger til verdenen. De får ca. 5,5 unger i snit. Er ved deres mor til sidst i juni, bliver derefter delt ud parvis i burrerne på farmen. Allerede her grovsorterer man dyrene op i pelsdyr og avlsdyr. Indtil det bliver pelstid midt i november, drejer det sig om at passe og pleje minkene optimal. Ren halm på redekasser, frisk foder og vand og rengjorde, burer, er de optimale forhold. I oktober vejes alle avlsdyr og de dyr der er store nok, kvalitets sorteres efterfølgende. Så er der nyt avlsmateriale at arbejde videre med. Minkavl er et bæredygtigt erhverv, da foder produceres af biprodukter fra fiskeindustrien, svineslagterier og planteavl. Minkkroppe og fedt, som er affaldsprodukterne ved minkavl, bliver brugt til bl. a. biodiesel Vi er i Danmark førende med hensyn til dyrevelfærd og sælger minkskind af høj kvalitet.