Minesprængning - Wlllemoes af Assens


Billedet der blev bragt i de lokale aviser

Intro

Fredag D. 9 juli 1943. Omkring kl 15, Sejlede Wlllemoes på en mine ude for bjørnegrunden ved Tårs.

Den 9. juli 1943 sejlede stål-motorgalesen, Willemoes ud fra Nakskov med kursen sat til Kragenæs. Hvor den skulle losse et parti trækævler, der skulle sejles til Næstved. Ombord var, den 59-årige skibsfører Niels M. Christiansen fra Nakskov, hans søn matros Normann Christiansen og jungmand Mogens Leif Nielsen. Under sejladsen igennem Nakskov fjord sejlede de af Nørredybet der går nord om Enehøje. Da de nåede ud af fjorden, og forbi bjørnegrunden, lagde de kursen nord, og sejlede på en mine. Normann husker at alt blev sort, og der kommer et meget dybt dump samt lyde der minder om et større tordenskrald. Efter det kommer der et hvidt lys med ild i, og ellers kaos over det hele. Det næste han husker er, at han kommer til overfladen og kan fornemme en cirkel hvor alt er hvidt. Alt er helt stille, Normann ved ikke om det er hørelsen, eller om alt var stille. Lidt fra hvor han kom op, kunne han se jungmanden Mogens, klammer sig fast til noget vraggods. På havnen i Tårs var flere folk stimlet sammen, de stod og kiggede imod syd, hvor fra de havde set en vandsøjle, og hørt et øredøvende brag. 2 af dem der var til stede på havnen, hoppede i en båd og sejlede ud til ulykkesstedet. Her kunne de se, de 2 yngre mænd der klamrede sig til noget vraggods. De fik hivet Normann og Mogens ombord, og sejlede dem ind til Tårs havn. Her blev Falck ambulance tilkaldt, og de 2 søfolk blev indlagt på Nakskov sygehus. Mogens blev hurtigt udskrevet med mindre skader. Normann havde fået et større åbent sår omme på ryggen, og måtte blive nogle dage til behandling på Nakskov sygehus.

Skibsfører Niels M. Christiansen fra Bibrostræde i Nakskov. Niels har altid arbejdet på havet. Han har være med til at uddybe sejlrenden ind til Nakskov, der sejlede han slæbebåden Pollux. Efter endt arbejde med sejlrenden købte han sit eget skib, og blev stenfisker. Derefter solgte han sit skib, og bliv skipper på Willemoes. Den 9. juli 1943 sejlede Skibsfører Niels M. Christiansen, Willemoes på en mine ude for Tårs på Vestlolland. Niels døde ved påsejlingen, og blev D. 20. juli 1943 fundet drevet i land på Enehøje i Nakskov fjord.

Minen der sendte galeasen til bunds, var engelsk. Natten mellem den 8. og 9. juli 1943 blev engelske bombemaskiner nemlig angrebet pa° vej til at minere ved sydenden af Langeland, og udkiggen pa° Albuen iagttog at englænderen i et forsøg pa° at slippe bort kastede sine miner udenfor målområdet. En minør som ville have nogle oplysninger, mente det kunne være miner af størrelse kaliber 2-300 kg. som ikke var kastet pa° det oprindelige nedkastningssted, så de havde droppet dem pa° hjemvejen. Hullet i havbunden var 6m dybt og 15m i omkreds.

''Publiceret''