Minesprængning, Nora


Dampskibet NORA


Dampskibet NORA

Intro

Nora minesprængt 10. december 1912 ud for Hull, England i Nordsøen.

Omtr. 25 Min. eftert at Spurn Fyrskib Kl. 9½ FM. var blevet passeret i 7 Sm.'s Afstd., kolliderede N. Kl. 10 FM. med en formentlig opankret Mine, ved hvis Eksplosion hele Forskibet blev knust. Besætning bjærgede sig i Redningsbaadene, men da der kort efter savnedes 5 Md., returnerede den ene Baad for muligt at bjærge de savnede. Af disse fandtes 1 Md. saaret og 2 som Lig, medens de 2 vare forsvundne. Et kort efter tilkommende engelske Krigsskib optog Besætningen og landsatte den samme Dag i Grimsby.

Vejr: Stille

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Nora var et dansk dampskib med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var P. M. Hansen. Reder var "Vesterhavet". Skibet havde 14 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Hernösand i Sverige til Gijon i Spanien.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Af skibets 14 besætningsmedlemmer omkom 4. Deres navne er: Matros Peter Hansen (Odense), Matros Haldur Isidor Bergmann (København), Ungmand Hjalmar E. Petersen (København), Fyrbøder Emil Westergaard (København).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.