Minesprængning, Leif


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Minesprængt kutter 1917 (ÆGIR)

Intro

Leif minesprængt 4. februar 1919 ved middagstid i Nordsøen

Kort efter Middag, da L. ca. 35 Sm. NV. for Ringebjerg Kost[sic!] var ved at hive sit Vod hjem, sprængtes en Sømine under Fartøjet. Sprængningen observeredes fra Fiskekutter "Magda", der laa i Nærheden og som straks kappede sit Vod og sejlede hen til Ulykkesstedet. Her flød kun nogle Vragstumper af L., hvis Besætning var forsvunden og maa antages at være dræbt ved Eksplosionen.

Vejr: NV. Frisk Kuling

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Leif var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var M. Nielsen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Det var undervejs til fiskepladser i Nordsøen. Skibsreder var A/S "Foren. Havfiskerier".

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne var: Fører Martinus Nielsen (Esbjerg), Fisker Krabbenhøft (Esbjerg), Fisker Carl Pedersen (Esbjerg), Fisker Magnus Thuesen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.